ChristenUnie wil opheldering over mogelijke gaswinning Terschelling en Oppenhuizen

duurzaamheidvrijdag 20 februari 2015 08:06

De ChristenUnie heeft opheldering gevraagd van minister Kamp (Economische Zaken) over mogelijke gaswinning op Terschelling en bij Oppenhuizen. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: ,,Ik krijg de indruk dat bewoners niet centraal staan bij de nieuwe plannen voor gaswinning op Terschelling en bij Oppenhuizen. De provincie en gemeenten voelen zich gepasseerd. Ik vind het onverstandig om deze plannen door te zetten, zeker na de harde conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad over het bewonersbelang bij gaswinning.” De ChristenUnie vindt bovendien dat de verminderde gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op andere gebieden.

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over gaswinningsplannen op Terschelling en bij Oppenhuizen.

1. Kent u de berichten “Terschelling: machteloos tegen plannen gaswinning” (Trouw, 17 februari 2015)[1] en “Schrik in Oppenhuizen om gaswinplannen Vermilion” (Omrop Fryslan, 18 februari 2015)[2]?

2. Kunt u schetsen sinds wanneer deze mogelijke locaties voor gaswinning in beeld zijn gekomen en wat de stand van zaken in het besluitvormingsproces is?

3. Acht u het net als ons onvoorstelbaar dat gas geboord wordt in een kwetsbaar natuurgebied dat bovendien op de Unesco Werelderfgoed lijst staat?

4. Wordt in Friesland onderzoek gedaan naar andere nieuwe potentiële locaties voor gaswinning op het land of onder het wad? Zo ja, welke bedrijven zijn daarbij betrokken en wat is de stand van zaken?

5. Hoe verhoudt uw besluit om de komende maanden minder gas in Groningen te winnen zich tot de nieuwe winningslocaties in Friesland? Bent u met ons van mening dat verminderde gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op andere gebieden?

6. Klopt het dat de provincie Fryslân en gemeente Terschelling vrijwel geen mogelijkheden hebben om het boren naar gas tegen te houden? Zo ja, hoe staat dit in verhouding tot de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat optimale opbrengsten en leveringszekerheid bij gaswinning voorop stonden, dat nauwelijks ruimte was voor tegengeluid en dat andere ministeries of lokale overheden niet of nauwelijks zijn betrokken bij de besluitvorming?

7. Op welke manier gaat u opvolging geven aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad bij het besluitvormingsproces voor de locaties Terschelling en Oppenhuizen? Op welke manier wordt het burgerperspectief meegenomen in de besluitvorming? Op welke manier versterkt u de positie van de provincie en gemeenten in het besluitvormingsproces?

8. Bent u met ons van mening dat Nederland nu moet inzetten op energiebesparing en energietransitie en dat het aanboren van nieuwe winningslocaties voor gas de verkeerde focus is?

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari