Met vaart aan de slag in veenweidegebied

werkbezoek 013woensdag 21 januari 2015 16:03

Nog voor het zomerreces van 2015 moet Gedeputeerde Staten van Fryslân de uitvoeringsplannen voor het veenweidegebied aan de Friese Staten voorleggen. Zo wil de ChristenUnie de vaart erin houden. 'Het heeft nu lang genoeg geduurd. De streek heeft recht op actie,' vindt Wiebo de Vries van de ChristenUnie. De motie hierover die hij woensdag 21 januari indiende, kreeg steun van de meerderheid van de Staten.

Bij de presentatie van de uitvoeringsplannen verwacht de ChristenUnie ook een eerste kostenraming voor de maatregelen in het veenweidegebied.

Al vanaf het begin van deze eeuw wordt gesproken over maatregelen om het veenweidegebied te bewaren. Dat is niet eenvoudig, want er zijn veel verschillende gebruikers van het gebied met verschillende belangen. Zo is de landbouw veelal gebaat bij drooglegging door ontwatering. Als gevolg daarvan klinkt de veenlaag versneld in. Dat vraagt weer om meer en dure aanpassingen in het waterbeheer. De natuur is juist gebaat bij een hogere waterstand; evenals bezitters van woningen op houten funderingen. Die verrotten in snel tempo zodra ze droog komen te staan. Gevolg is dat de woning verzakt. Het verdwijnen van de veenlaag zorgt verder voor een forse toename van CO2 uitstoot, wat evenmin wenselijk is.

In de veenweidevisie stelt GS voor diverse pilots in het gebied te starten met een verschillend karakter. De Staten willen dat daar voortvarend mee wordt gestart. De ChristenUnie diende met de VVD een motie in om tevens te onderzoeken of boeren die door de pilots schade ondervinden daarvoor gecompenseerd kunnen worden. Daarvoor waren evenveel voor- als tegenstanders in de Staten te vinden. Reden om de motie de komende vergadering nogmaals in stemming te brengen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015 2101 veenweide uitvoeringsplannen voor de zomer klaar43,2 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari