Muizenschade: dit is een ramp voor de getroffen boeren!

Foto holen en sporenmaandag 19 januari 2015 17:10

Anja Haga was maandag 19 januari aanwezig bij de Actiedag Muizenschade in Joure. Ze hoorde daar dat grote oppervlaktes van de graslandpercelen in Zuidwest en Midden Friesland grondig zijn omgewoeld door de muizen. Daardoor is extreme schade opgetreden aan de grasmat en bovenlaag van de percelen. "Dit is een ramp voor de getroffen boeren," constateerde ze. "Er moet nu wat gebeuren." De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer het initiatief genomen voor een overleg met de staatssecretaris over de schade en mogelijkheden om gedupeerde boeren tegemoet te komen. Ook stelde Carla Dik-Faber vragen aan de staatssecretaris.

De schade wordt op dit moment geschat op 75 miljoen euro. Volgens de ChristenUnie Fryslân valt dit niet volledig onder het ondernemersrisico. Daarom moet er een meldpunt komen waar boeren hun schade kunnen melden.

Daarnaast is de ChristenUnie Fryslân kritisch op de opstelling van Staatssecretaris Dijksma: "Het is onbegrijpelijk dat er geen ontheffing van het ploegverbod verleend is," zegt Haga. "Als het land geploegd had mogen worden, zou de schade lang niet zo groot zijn geweest." Lees hier het bericht en de vragen van de Tweede Kamerfractie. 

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari