Kerkentour: Zevende-dag Adventisten Leeuwarden

kerkentour zevende dags adventistenmaandag 19 januari 2015 14:25

Zaterdag 17 januari was ik te gast bij de Zevende-dag Adventisten in Leeuwarden. Dit jaar vieren zij hun 100e jubileum na de eerste dopelingen in Minnertsga op 27 maart 1915. De Zevende-dag Adventisten of Adventkerk is ontstaan in het midden van de 19e eeuw, als één van de in die tijd zo populaire opwekkingsbewegingen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide protestants-christelijke kerken ter wereld. De Bijbel is voor hen het geïnspireerde woord van God. Een boek waaraan de herkomst en toekomst van de mens ontleend kan worden.

Zevende-dag Adventisten zien de Sabbat als rustdag zoals God het van de mensen vraagt in het vierde gebod. Zij vieren de Sabbat elke zaterdag. Toen ik vroeg of ik een Sabbat eredienst mocht bijwonen werd mij gelijk gevraagd of ik ook deel wilde nemen aan de Bijbelstudie vooraf aan de eredienst. Omdat Bijbelstudie in ons drukke alledaagse bestaan vaak overgeslagen wordt neem ik deze uitnodiging graag aan. De Bijbelstudie is wereldwijd hetzelfde wordt mij verteld. In elke Adventkerk wordt over hetzelfde thema gelezen en gesproken. Wat een kracht en saamhorigheid gaat hier vanuit. 

De eredienst wordt geleid door dhr. Tan, leken-predikant en oudste uit de Adventkerk te Amsterdam. Hij preekt over Psalm 63 'Ik verlang naar God'. Een Psalm van David als hij gevlucht is in de woestijn om te ontkomen aan zijn belagers. De Psalm bestaat uit drie gedeelten: de honger naar meer van God, het met God zijn en de overwinning met God.

Koning Luister.

Toch was dit niet de boodschap die mij bij bleef vandaag, die zat in de kindervertelling. Het verhaal vertelt over een oude koning die goed kon luisteren en daarom koning warm oor werd genoemd. Zijn zoon daarentegen werd prins koud oor genoemd omdat luisteren juist zijn minst sterke eigenschap was. Toen de koning hem wilde vertellen dat de prins koning zou worden had de prins alleen aandacht voor de zaken waar hij goed in was en pochte daarover. STOP! riep de koning en vertelde de prins dat hij geen koning kon worden zolang hij niet leerde luisteren. De koning stuurde de prins weg met de opdracht koning luister te zoeken. Omdat hij zijn kroon was vergeten herkende niemand hem en werd hij uitgelacht.

Na maanden zoeken en vragen werd de prins vanzelf stiller en minder zeker van zichzelf. Als hij uiteindelijk bij de zee komt wordt hij aangesproken door een meisje; 'Prins koud oor, als je Koning Luister wil ontmoeten, zul je stil zijn en luisteren tot de zon is onder gegaan. Koning Luister zal je vragen wat je gehoord hebt'. Als de prins in het zand zit hoort hij de zee op het strand spoelen, de wind die over het strand jaagt, de branding en het krijsen van de meeuwen storend maar passend in het geheel. De prins vindt zijn rust en als na de zonsondergang een schaduw over de prins valt durft hij niet om te kijken. Koning Luister vraagt hem wat hij gehoord heeft en de prins vertelt hem van de geluiden en de harmonie hierin.

Koning luister zegent hem en zegt dat hij nu koning kan worden. Jaren later staat de prins die eerst koud oor werd genoemd bekend als koning warm oor. De boodschap voor de kinderen en ook voor ons als volwassenen was glas helder. Als wij bidden beginnen wij vaak direct met een spervuur  wat wij meegemaakt hebben en wat wij wensen. God wil dat wij luisteren, tijd nemen om in stilte met Hem te zijn.

Richard Klerks

Kandidaat Statenlid ChristenUnie

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari