Kerkentour: PKN Oldeberkoop (Bonifatiuskerk)

kerkentour PKN Oldeberkoop 1maandag 12 januari 2015 13:44

Zondag 11 januari was ik te gast bij de PKN gemeente in Oldeberkoop. De Bonifatiuskerk behoort tot de oudste kerken van Zuidoost Friesland. Het kerkgebouw vormt het historisch middelpunt van het dorp. De kerk werd bij zijn oprichting gewijd aan Bonifatius. In een document uit 1553 wordt de kerk aangeduid als de Parochiekerk van de H. Vitus te Antiqua Bercoop in Stellingwerff. De bouw van de oudste delen van de kerk is waarschijnlijk rond het jaar 1125 voltooid.

Het oude kerkhof rondom de kerk is omgeven door een rustieke ringmuur, opgetrokken uit Friese geeltjes. De ringmuur stamt waarschijnlijk uit het begin van de 17e eeuw. De ommuring was bedoeld om de gewijde aarde rondom de kerk te scheiden van de ongewijde grond daarbuiten. In 2011/2012 is de ringmuur gerestaureerd.

Tot zover een stukje prachtige historie van het ontstaan van de kerk. Er is veel meer te vertellen, maar het gaat nu om wat er deze ochtend in de kerk gebeurde. Na een hartelijk ontvangst nam ik plaats en had zicht op het koor voor in de kerk.

In het gebed benadrukte ds. Martens dat God zich over de wereld ontfermt. Ze noemde daarbij het gebeuren van afgelopen week in Parijs, waarbij onschuldige mensen omkwamen. Ook vroeg ze ontferming de situatie in Syrië en Afghanistan. Mooi dat ook de actualiteit van deze gebroken wereld werd genoemd.

De schrift gedeelten die behandeld werden zijn Jesaja 5:1-11 en Markus 1:1-11. Vooral het gedeelte uit Markus werd behandeld. Ds. Martens benadrukte dat Markus eigenlijk direct ter zake komt als het gaat over de rol die Jezus speelt vanaf zijn doop. Daar waar Mattheüs en Lucas de geboorte van Jezus nog behandelen in drie à vier hoofdstukken, komt Markus direct tot de kern. De doop van Jezus geeft namelijk weer waar het om gaat. Door de doop leggen we ons leven af, om een nieuw leven te beginnen. Johannes (de Doper) wijst in het gedeelte op de Persoon die na hem komt, namelijk Jezus Christus. Hij zal niet dopen met water, maar met de Heilige Geest. Direct na de doop van Jezus zag Hij de hemel opengaan en er kwam een stem uit de hemel: 'Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb'. Met de doop worden de contouren van het leven van Jezus op deze aarde zichtbaar. De Zoon van God die door de doop redding en heil voor de mensen te weeg brengt. Jezus biedt hoop en uitzicht op iets wat komen gaat.

Aan het eind van de dienst vieren we nog het Heilig Avondmaal in een gemoedelijke sfeer.

Na de inspirerende dienst drinken we gezamenlijk koffie. Ik mocht veel gesprekken hebben met mensen die onder andere de zorg uiten over een kleine kerkgemeenschap. Velen spraken de hoop uit dat ze als kerkgemeenschap mogen blijven bestaan.

Wiebo de Vries

Statenlid ChristenUnie Fryslân

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari