Kerkentour: RK Parochie Dokkum

RK parochie Dokkum 1.docxmaandag 05 januari 2015 11:29

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar vier ik het feest van Driekoningen in de RK Parochie in Dokkum en maak ik kennis met de parochianen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat pastor Paul Verheijen herstellende is van een ingreep gaat pastor Jan Alfrink uit Heerenveen voor in de viering. Pastor Verheijen kan er vandaag, voor het eerst, weer bij zijn. Hij wordt door iedereen hartelijk welkom geheten.

Centraal in de viering staat Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer. Dit wordt in de Rooms Katholieke kerk elk jaar op 6 januari gevierd. Op deze dag wordt het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in Bethlehem gevierd. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid. Van Driekoningen en Epifanie had ik als protestant wel gehoord, maar hoe het precies zat wist ik niet tot vandaag.  

De drie wijzen vertegenwoordigen de verschillende continenten op aarde. Ze gaan op zoek naar het licht en vinden Jezus. Ze hebben in de gaten dat de Koning te maken heeft met liefde en vrede, en niet met geweld. Jezus wil het licht van deze wereld zijn. Voor alle mensen. God stelt geen grenzen tussen mensen, hij heeft alle mensen even lief. Het geschenk van God werkt het beste als we elkaar tegemoet gaan met wederzijds respect.

Pastor Alfrink legt de nadruk op inclusief denken, naar aanleiding van de discussie rond integratie van migranten. Je hoort veel dat migranten zich zo snel mogelijk moeten aanpassen, zodat we geen last van hen hebben. Hij benadrukt het belang van een wederkerig proces: ook wie al binnen is past zich aan. Je kunt van elkaar leren als je open met elkaar om durft te gaan. Ook buiten de eigen kerk is de Heilige Geest werkzaam.

Ik herken helemaal wat pastor Alfrink zegt. Door de kerkentour die we doen ervaar ik verbondenheid met alle christenen. Er is veel meer wat ons bindt dan wat ons scheidt. Na elk bezoek ben ik geïnspireerd, en merk ik de werking van de Heilige Geest. Ook nu weer. Heel bijzonder.

Na de dienst spreek ik met verschillende parochianen onder het genot van een glaasje champagne. De mensen zijn bijzonder hartelijk. Opgetogen en geïnspireerd ga ik weer naar huis. Een mooie start van het nieuwe jaar.

Anja Haga
Fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie Fryslân

Meer informatie over de kerkentour vindt u hier

 

« Terug

Archief > 2015

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari