Hoogste tijd voor aanpak ganzen

ganswoensdag 24 september 2014 19:00

De Staten van Fryslân gingen woensdag akkoord met de Friese Guozzenoanpak. Hiermee moet de schade die ganzen veroorzaken op boerenland, geleidelijk omlaag gebracht worden. De ChristenUnie ging akkoord, maar niet helemaal van harte. 'We hadden een betere afsprak voor ogen die voor boeren en natuurbeheerders acceptabel was. Helaas wilden de Staten daar niet in meegaan. Maar er moet nu wel iets gebeuren', zegt fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie.

Fryslân heeft zich het afgelopen jaar veel moeite getroost een akkoord te maken dat voor alle partijen acceptabel was. 'Dat was er ook bijna. Voor 95 procent waren de partijen het eens. Probleem bleef de winterrust van vier maanden. In deze periode worden de ganzen met rust gelaten. Alleen de komende twee jaar wordt de winterrust verkort naar twee maanden. In die twee jaar moet het aantal ganzen in Fryslân fors omlaag zijn gebracht.”

Haga: 'In de periode voorafgaand aan de Statenvergadering hebben we intensief overleg gevoerd met boeren en natuurorganisaties. Zij konden uiteindelijk allemaal leven met een voorwaardelijke verlenging van de winterrust. Een evaluatie na twee jaar zou moeten uitwijzen of de schade inmiddels zodanig is teruggebracht dat langere winterrust mogelijk is. We vinden het heel jammer dat de Staten hier niet mee akkoord wilden gaan. Het beste akkoord is die waar iedereen mee kan leven. We wilden met de evaluatie een stap in de richting van de boeren zetten. Zij zijn de dupe van het overschot aan ganzen. We willen hen het vertrouwen geven daar serieus mee om te gaan door niet bij voorbaat de verlenging van de winterrust vast te zetten.'

De ChristenUnie stemde wel in met de Friese Guozzenoanpak. 'Het is de hoogste tijd dat er iets gebeurt. Als de beste aanpak geen meerderheid krijgt, dan moeten we kiezen voor het een-na beste. Maar nog langer de zaak op zijn beloop laten kan ook niet. We moeten in actie komen', zegt Haga.   

De Friese Guozzenoanpak kwam nadat een nationaal akkoord over de ganzenaanpak mislukte. Elke provincie ging vervolgens met eigen afspraken aan de slag. Met als gevolg dat nu in de provincie Overijssel geen winterrust is voor ganzen, terwijl Fryslân de gans uiteindelijk vier maanden met rust zal laten.  

« Terug

Archief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari