ChristenUnie: Maatregelen voor ganzenbestrijding eerst op orde brengen

gansdinsdag 26 november 2013 14:52

Het landelijke ganzenakkoord (G7) is van tafel. Het akkoord dat maatregelen bevatte voor ganzenrust, maar ook voor bestrijding van overzomerende ganzen werd onvoldoende uitgewerkt in regelingen. Het was reden voor de deelnemende partijen om deze week uit het akkoord te stappen. De ChristenUnie vindt dat jammer, maar bijna onvermijdelijk. “De maatregelen vormen samen een package deal waarbij organisaties voor- en nadelen accepteren`, aldus fractievoorzitter Anja Haga. "Als het een wel geregeld is en het andere niet, dan leidt dat tot spanning"

Vorige week pleitte Haga ervoor nog niet over te gaan tot vaststelling van de Friese verordening Schadebestrijding Dieren, die uitvoering geeft aan het Ganzenakkoord omdat nog lang niet alle afspraken in maatregelen zijn omgezet. In Fryslân overwinteren veel ganzen. Overzomerende ganzen nemen eveneens fors in aantal toe. Het leidt tot grote schade aan landbouwgrond. Boeren krijgen daarvoor een schadevergoeding, maar die is niet toereikend om alle schade te dekken. Toename van het aantal ganzen leidt tot meer en meer schade.

In het G7 akkoord is afgesproken dat ganzen met rust gelaten worden van november tot maart. Maar maatregelen om de ganzenpopulatie structureel omlaag te brengen zijn nog niet gereed. Daarmee brokkelde het draagvlak af onder het moeizaam gerealiseerde Ganzenakkoord. De Friese Staten werden vorige week voorafgaand aan de Statenvergadering waarin de Verordening moest worden vasgesteld, bedolven onder verontruste mails van boeren die wel de lasten maar niet de lusten zagen uitgewerkt in het G7 akkoord. Naast ganzenrust zou namelijk ook geregeld moeten worden dat koppelvormende ganzen al vanaf 1 februari bejaagd mogen worden. Die regeling is echter nog niet af. Dat geldt ook voor de regeling met betrekking tot vangen en vergassen van ganzen, het schudden van eieren en het onklaar maken van nesten in natuurgebieden. 

De ChristenUnie kon zich vinden in de zorgen van de boeren. “De maatregelen zijn in evenwicht met elkaar en houden onderling de druk op de ketel. Doe je het één wel en het ander niet dan is de balans zoek. Dan is het de vraag of bij alle organisaties voldoende urgentiebesef is om de vaart erin te houden ook de andere maatregelen in te voeren,” aldus Haga.

In het voorjaar hebben de Staten van Fryslân in meerderheid de beleidsnotitie Gans in Balans aangenomen. In de beleidsnotitie is afgesproken dat de populatie van standganzen (ganzen die het hele jaar rond in Nederland blijven) flink omlaag moet. Naast standganzen zijn er trekganzen die de kou in het hoge noorden ontvluchten en  overwinteren in ons land. Die moeten zo veel mogelijk met rust gelaten worden.

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari