Algemene beschouwingen: ChristenUnie zet in op landbouw en sociaal beleid

FrieseVlagwoensdag 06 november 2013 13:56

Laatst sprak ik met Jeroen, een student die bijna klaar is met z’n studie. Scriptie is ingeleverd, het is wachten op het cijfer. Jeroen heeft nog geen werk. Hij oriënteert zich. Hij woont in Leeuwarden, maar zijn huurcontract loopt af. Dus hij moet op zoek naar een nieuwe woonruimte. Ik vraag hem of hij weer iets in de binnenstad zoekt of dat het niet uitmaakt. Antwoord: ik zoek woonruimte in Den Haag. Waarom Den Haag? Jeroen: omdat ik daar centraal zit en meer kans heb op een baan, denk ik. Geen spectaculair voorbeeld. Juist niet. Dit soort voorbeelden kennen we hier teveel. Dat is jammer.

Nog steeds leeft te veel het idee dat je niet in het Noorden moet zijn voor werk. Terwijl er de laatste jaren veel is gebeurd. De drie noordelijke provincies hebben zich ingezet voor specifieke sectoren zoals energie, watertechnologie en agribusiness. Met succes! Steeds meer kleven deze termen aan Noord-Nederland. Wat de ChristenUnie betreft is dit een mooi voorbeeld van Noordelijke Samenwerking. Maar we zijn er echt nog niet. Jeroen is maar één student. Helaas zijn er velen die zo denken als hij.

Noord-Nederland heeft te maken met een imago. Aan de ene kant positief als het gaat om de rust en ruimte, aan de andere kant negatief als het gaat om werk. Imago veranderen is niet makkelijk.

Het is belangrijk om te focussen op sectoren. Dat trekt bedrijven. En bedrijven betekent werk. Daar moet Noord-Nederland dus  mee doorgaan. Ik noem bewust Noord-Nederland, want Fryslân kan dit niet alleen. Mooi dat Wurkje foar Fryslân ook uitgaat van de Noord-Nederlandse context. Er is daarbij gekozen voor thema’s die ook passen binnen de kerntaken  van de provincie:  economie, menselijk kapitaal en leefomgeving.

In de commissie gaf ik al aan dat de ChristenUnie het belangrijk  vindt om nu door te zetten. Snelheid dus. Dat kan ook als we als Staten heldere kaders geven, in combinatie met vertrouwen. Het college heeft de opdracht helder te rapporteren en het vertrouwen waar te maken. Wij hopen op heel veel mooie resultaten en zien daar naar uit.

Wurkje foar Fryslân

Ik focus vandaag met name op het programma Wurkje foar Fryslân. W.b. de begroting hebben wij goede antwoorden ontvangen op onze vragen. Dank daarvoor. Als je kijkt naar de kerntakendiscussie dan heeft de provincie een belangrijke rol als het gaat om regionale economie. Hier gaan ook veel nuon-euro’s naar toe. Dat is mooi.  Het is ook iets om dankbaar voor te zijn. Zeker op een dag als vandaag: dankdag voor gewas en arbeid. 

Over het algemeen is de ChristenUnie positief over het programma Wurkje foar Fryslân, maar we missen twee onderwerpen.

Landbouw
Wij missen in de eerste plaats de landbouw. 

U zult zeggen: maar er gaat 12 miljoen naar agrofood! Zeker. Heel mooi, daar staat de ChristenUnie achter. De afgelopen weken ben ik op landbouwtour geweest en heb ik met veel boeren gesproken. Ik kan u vertellen: de boeren waren niet op de hoogte van het programma Wurkje foar Fryslân. Van de Dairy Campus hadden ze wel gehoord. Dat daar geld heen gaat? Reactie van boeren: ‘mwa, oké’. De voordelen voor de sector ziet men wel. Verder wordt dit toch als een ‘ver van mijn bed’ show gezien. Daarmee zeg ik niet dat het niet goed is dat in agrofood wordt geïnvesteerd. Zeker wel. Landbouw is een enorm belangrijke sector voor Fryslân.

Als het gaat over de agrarische sector dan gaat er veel geld naar het stimuleren van export, innovatie, onderwijs en vergroten van netwerken. Maar voor individuele agrarische bedrijven is het niet mogelijk een beroep te doen op middelen uit het fonds, terwijl dat voor andere bedrijfstakken wel mogelijk is. Dat vindt de ChristenUnie jammer. Wij vinden dat Fryslân als dé landbouwprovincie in ieder geval moet onderzoeken of het mogelijk is een Friese stimuleringsregeling voor boeren in het leven te roepen. Dat kan dan onder de paraplu van Wûrkje foar Fryslân. Daarom dienen we een motie in.

Wij missen de boeren nog op een ander punt. Dat is de staat van onderhoud van boerderijen. Veel ‘pleatsen’ zijn beeldbepalend in het landschap. Ook als ze geen monumentale status hebben. Het onderhoud van deze boerderijen kost geld. Maar de bedrijfsvoering in de landbouw staat ook al onder druk. De ChristenUnie is van mening dat we verrommeling en verval van agrarisch erfgoed moeten voorkomen. Daarom dienen we ook hiervoor een motie in.

Sociaal beleid

In de tweede plaats missen wij aandacht voor sociale zaken. Binnen zowel de begroting als nuon-geld. Als je het hebt over kerntaken van de provincie dan proef ik wel eens in gesprekken alsof sociaal beleid van de baan is. Maar dat hebben we niet besloten met elkaar. We hebben als provincie Fryslân besloten dat sociaal beleid onderdeel wordt van de andere programma’s.  De ChristenUnie heeft hiermee ingestemd. Daar staan we nog steeds achter.  Maar we lopen een beetje in de mist. Waar komt sociaal beleid precies terecht? Hoe kunnen we dit monitoren? Daarom een motie om dit helder te krijgen.

Het sociale aspect had ook in Wûrkje foar Fryslân wat de ChristenUnie betreft nadrukkelijker aandacht mogen hebben. Er wordt sterk ingezet op het terugdringen van de werkloosheid. Onder andere die van jongeren. Prima! Je wilt niet dat er een verloren generatie ontstaat. Dat geldt voor jongeren zonder een handicap. Maar zeker ook voor jongeren mét een handicap. Juist deze  jongeren hebben een steuntje in de rug nodig.

Daarom een motie om het nuon-geld ook voor hen te laten werken.

Regierol

Terugkomend op de regiefunctie van de provincie. Regionale economie en vitaal platteland zijn kerntaken voor alle provincies in Nederland. Provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijke gebied. Ze doen er alles aan om te zorgen dat er een gunstig vestigingsklimaat is voor bedrijven en werknemers. Dan kan het niet zo zijn dat we straks geen kleine winkeliers meer hebben. Die kans bestaat. Op 1 juli jl. is de gewijzigde Winkeltijdenwet aangenomen. Hierdoor kunnen winkels 7 dagen per week open zijn.  Wanneer de ene gemeente elke zondag de winkeldeuren opent, dwingt dit omringende gemeenten min of meer  om mee te doen. Kleine winkeliers kunnen vaak geen personeel inzetten en moeten zelf in de winkel  gaan staan, willen ze kunnen concurreren. Veel ondernemers zullen er daarom voor kiezen om hun winkeldeur op zondag op slot te houden. Hierdoor missen ze omzet en is de kans groot dat ze het niet redden.

De ChristenUnie is van mening dat de provincie zich in moet zetten voor het behoud van de kleine winkeliers in Fryslân. In haar regierol kan ze een gesprek tussen gemeenten organiseren. Motie.   

Even terugkomend op de boeren. Zij weten vaak niet dat er nuongeld is, laat staan hoe je eraan komt. En dat ligt niet aan de boeren. Ik hoor het ook van anderen. Men weet het niet alleen van het nuon-geld, maar ook niet van de fondsen: FSFE, Doefonds. Het is ook best complex. En niet voor iedereen in één oogopslag helder. Er komt een fysiek loket in de Johannes de Doperkerk. Maar als je het echt toegankelijk wilt maken is een goed digitaal loket óók nodig. De website van de provincie Fryslân moet zo ingericht zijn dat ondernemers die informatie zoeken over de fondsen ook direct op de goede plaats terecht komen. Daar hebben we een motie voor.

Kortom

Er zit een goede focus in de besteding van het nuon-geld als je kijkt naar de kerntaken van de provincie. Maar op onderdelen kan het wat betreft de ChristenUnie nóg beter. Daar zijn onze moties dan ook op gericht. Uiteindelijk gaan we voor hetzelfde doel: een sterk economisch Noord-Nederland. Zodat in de toekomst studenten uit Den Haag naar Leeuwarden komen, om kans te maken op een baan.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2013 11-06 Motie Begroting2014+WFF (jonge) boeren47,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2013 11-06 Motie Begroting2014+WFF Boerderijen erfgoed47,7 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2013 11-06 Motie Begroting2014+WFF Fondsenportal52,1 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2013 11-06 Motie Begroting2014+WFF Kleine winkeliers44,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2013 11-06 Motie Begroting2014+WFF Sociaal Beleid64,8 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Motie MVO criteria61,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari