ChristenUnie wil sterke Jonge Landbouwersregeling

0010208.JPGdonderdag 03 oktober 2013 12:39

ChristenUnie Fryslân heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de toekomst van de Jonge Landbouwersregeling. Deze regeling staat onder druk doordat provincies verantwoordelijk worden voor de regeling. Zij moeten gezamenlijk een besluit nemen of ze wel of niet doorgaan met de regeling. ChristenUnie Fryslân dringt er bij het Friese college op aan een positief geluid te laten horen richting de andere provincies over behoud van de regeling.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van   Orde

Gericht aan GS / lid GS

College

Inleidende toelichting

(facultatief)

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft samen met al haar provinciale verenigingen waaronder AJF, een brief gestuurd richting IPO over de Jonge Landbouwersregeling (zie bijlage).

Op dit moment is de Jonge Landbouwersregeling landelijk geregeld én betaald.   Sommige provincies deden of doen op provinciaal niveau daar nog iets bovenop   zelfs. In 2011 en 2012 heeft de Tweede Kamer de regering verplicht om alle   aanvragen te honoreren, waardoor alle aanvragers betaald kregen en er voor   veel provincies het niet meer nodig was om zelf nog iets te betalen. Zij zijn daar toen mee gestopt. 

De regeling zoals die nu is, zit in het POP2. Het POP2 loopt bijna af en dan moet er iets nieuws komen, namelijk POP3. Er is echter één belangrijk verschil tussen POP2 en POP3: i.p.v. dat het landelijk wordt bepaald, moeten de provincies het nu gaan doen (decentralisatie zoals ook bij natuur). De provincies moeten het uitvoeren, betalen en hun doelen bepalen. EZ is alleen nog aanspreekpunt voor Brussel. Hierbij geldt: wie betaalt, bepaalt (in belangrijke mate). De provincies moeten het dus gaan doen, maar ze hebben van EZ wel opdracht gehad om te komen met één plan voor heel Nederland. Dus niet in elke provincie iets, maar overal of niets.

Vraag / vragen

 

 

De ChristenUnie is van mening dat er voor jonge boeren en tuinders een sterke regeling moet zijn die hun ambities ondersteunt zodat zij toekomst hebben in Nederland.

1. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

De ChristenUnie vindt het van belang dat er geïnvesteerd wordt in een duurzame en innovatieve agrarische sector. Een goede regeling voor jonge boeren zal hier in onze ogen positief aan bijdragen.

2. Wat is de mening van het college hierover?

3. Betaalt Provincie Fryslân momenteel een bijdrage aan de Jonge Landbouwersregeling bovenop de landelijke regeling? Kunt u aangeven waarom dit wel of niet zo is en om welk bedrag het gaat?

4. In het POP3-beleid moeten de provincies de doelen bepalen, betalen en uitvoeren. Kunt u aangeven wat de financiële consequenties voor Provincie Fryslân zullen zijn wanneer het IPO besluit te gaan vóór een financiële bijdrage aan jonge boeren?

5. Bent u bereid om de huidige prioriteit van jonge boeren uit te spreken binnen IPO-verband, zodat in alle provincies dezelfde lijn wordt getrokken en er financiële middelen beschikbaar blijven voor jonge boeren? Waarom wel/niet? Op welke wijze houdt u Provinciale Staten op de hoogte van de ontwikkelingen in IPO-verband met betrekking tot bovenstaande?

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening) 

ChristenUnie

Anja Haga

Datum

03 oktober 2013

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief inzake Jonge Landbouwersregeling284,0 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
SV 3-10-2013 Jonge Landbouwersregeling31,3 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari