Trein naar noorden ook met 200 km per uur

trein grootwoensdag 26 juni 2013 13:30

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat de gedeputeerde zijn uiterste best doet om mogelijk te maken dat de treinen van en naar het noorden met een snelheid van 200 km per uur gaan rijden.

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin NS wordt verplicht bij de aanschaf van nieuwe intercitytreinen voertuigen te kopen die minimaal die 200 km per uur kunnen halen. De Statenfractie stelt schriftelijke vragen aan de gedeputeerde.

Om treinen met een snelheid van 200 km per uur naar het noorden te kunnen laten rijden, zijn spooraanpassingen nodig. De lijnen naar het noorden zijn vanaf Zwolle nog niet geschikt daarvoor. Daar wordt met een snelheid van maximaal 140 km per uur gereden. De ChristenUnie pleit ervoor bij groot onderhoud van het spoor in ieder geval te anticiperen op deze mogelijkheid.

De minister wil de dienstregeling van de Hoge Snelheid Lijn (HSL) vanaf Amsterdam verlengen tot Zwolle via de Hanzelijn. De Hanzelijn is al wel geschikt voor treinen met deze snelheid. De minister spreekt echter met geen woord over verlenging van de HSL naar de noordelijke steden Groningen en Leeuwarden. “Het is aan de gedeputeerde om aan de minister duidelijk te maken dat een hogesnelheidslijn ook  voor het noorden van belang is”, aldus fractievoorzitter Anja Haga.

#sterk

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van   Orde

Gericht aan GS / lid GS

Gedeputeerde Kramer

Vraag / vragen

 

 

    
 1. Bent u bekend met de aangenomen Tweede Kamermotie Dik-Faber/Van Tongeren (Kamerstuk 22026 nr. 422 gewijzigd) over de aanschaf van intercity-treinen die tenminste 200 km/uur kunnen? (zie bijlage)
 2.   
 3. Bent u bekend met de brief van NS van 6 juni 2013 aan staatssecretaris Mansveld (Kamerstuk 22026 nr. 403 bijlage blz. 12) over het concept plan voor de toekomstige dienstregeling van de HSL-Zuid waarin wordt voorgesteld HSL-treinen te laten doorrijden naar Zwolle? Is het u ook opgevallen dat hierbij niet gekeken is naar de verbindingen richting Leeuwarden en Groningen? (zie bijlage)
 4.   
 5. Deelt u de mening dat het voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland van belang is dat de HSL treinen niet stoppen in Zwolle maar ook verder gaan doorrijden naar Noord-Nederland en dat het ook wenselijk is dat de maximale snelheid ten noorden van Zwolle wordt verhoogd?
 6.   
 7. Bent u ermee bekend dat de Hanzelijn nu al geschikt is voor 200 km/uur waardoor het voor de hand ligt dat op dit traject de eerste nieuwe intercities die geschikt zijn voor hogere snelheden van tenminste 200 km/uur zullen worden ingezet? Bent u bereid te lobbyen bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu en bij de NS voor het doorrijden van snelle treinen (intercities en/of HSL) naar Noord-Nederland?
 8.   
 9. Welke mogelijkheden ziet u om ook op de spoorcorridor Zwolle-Leeuwarden de komende jaren de maximum snelheid te verhogen? Bent u bereid de hiervoor benodigde maatregelen in de infrastructuur in kaart te brengen in een lange termijnvisie voor deze spoorlijnen en daarbij te bezien welke maatregelen het meest pragmatisch zijn en hoe deze maatregelen slim gefaseerd kunnen worden zodat de reiziger snel kan profiteren van de eerste snelheidswinst?
 10.   
 11. Bent u ermee bekend dat voor het verhogen van de maximum snelheid naar snelheden boven de 160 km/uur in ieder geval de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS randvoorwaardelijk is en dat de regering momenteel bezig is met het opstellen van de zogenaamde Railmap   ERTMS waarin wordt bepaald hoe ERTMS zal worden ingevoerd en welke trajecten in Nederland als eerste van ERTMS zullen worden voorzien? Bent u ermee bekend dat deze Railmap ERTMS dit najaar zal verschijnen?
 12.   
 13. Bent u ermee bekend dat de maximum snelheid tussen Almere en Lelystad relatief makkelijk kan worden verhoogd omdat op dit traject geen spoorwegovergangen zijn en invoering van ERTMS de belangrijkste maatregel is?
 14.   
 15. Bent u ermee bekend dat met ERTMS treinen dichter op elkaar kunnen rijden en dit een bijdrage kan leveren aan de verdere reductie van de capaciteitsknelpunten rond station Zwolle?
 16.   
 17. Bent u bereid samen met de andere noordelijke provincies bij staatssecretaris Mansveld er op aan te dringen dat ERTMS zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd tussen Almere en Lelystad en vervolgens op de corridors Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden en deze lijnen prioriteit te geven in de Railmap ERTMS?

Indiener(s)

(fractie / naam /   handtekening)

ChristenUnie Anja Haga 

Datum

26 juni 2013

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari