Wurkje foar Fryslân

vrijdag 26 april 2013 13:42

De Provincie wil € 300 miljoen pompen in de Friese economie. Maar hoe dat precies wordt gedaan en welke plannen en projecten daarvoor in aanmerking komen is niet duidelijk. Daarom diende de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 24 april een motie in om nog voor de Kadernota 2014 met een set van wegingsfactoren te komen waaraan ingediende plannen getoetst kunnen worden. De motie haalde het net niet en werd met 20 stemmen tegen en 19 voor verworpen.

Ook het voorstel om in ieder geval de helft van het geld te bestemmen voor plannen die bij gemeenten op de plank liggen, haalde het niet. Veel gemeenten kampren met grote terkorten waardoor goede plannen ter bevordering van de lokale en regionale werkgelegenheid niet tot uitvoering komen. Een voorbeeld is Kuorke Dokkum, een uitgewerkt totaalplan van de gemeente Dongeradeel dat aansluit op project Sud Ie en het project Watersportkern Dokkum. VNO/NCW heeft het project zeer kansrijk en stimulerend genoemd. Maar de financiële middelen ontbreken. Het investeringsbudget van de Provincie kan een dergelijk project vlot trekken. Zo zijn er meer gemeentelijke plannen die volgens de ChristenUnie in aanmerking kunnen komen voor financiering, maar helaas kreeg de motie daarvoor onvoldoende steun in de Staten.

De coalitiepartijen waren het met elkaar eens dat het leeuwendeel van het totale Nuon vermogen van ruim € 1 miljard moet worden aangewend om nieuw aan te leggen wegen versneld af te schrijven. Daardoor komt er ruimte op de begroting. De ChristenUnie vindt het jammer dat op voorhand deze keuze wordt gemaakt. “Er worden vijf scenario’s aan de Staten voorgelegd om het Nuon vermogen in te zetten. Maar de financiële consequentie van de scenario’s zijn niet helder. Maak dat nou eerst inzichtelijk en kies dan het meest geschikte scenario”, zei Wiebo de Vries.

#sterk #samen
 

Klik hier voor de motie over wegingsfactoren

Klik hier voor de motie om € 150 miljoen te bestemmen voor de uitvoering van gemeentelijke plannen

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari