Meer ruimte voor duurzaam ondernemen in MKB

Millenniumdoelstellingendinsdag 05 maart 2013 12:26

Het midden- en Kleinbedrijf in Fryslân wil wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar het ontbreekt hen veelal aan kennis en financiële middelen. De ChristenUnie dient daarom een initiatiefvoorstel in om een kennisplatform op te richten en ondernemers te helpen. Dat platform moet van en voor bedrijven zijn. Voor de Provincie is vooral een initiërende rol weggelegd. Ook zou binnen de Provincie Fryslân een duidelijk aanspreekpunt moeten zijn voor zowel MVO als ook Millenniumdoelen en Fair Trade projecten. Nu lopen de projecten nog te veel door elkaar.

Studenten van het leerbedrijf Global Goals uit Leeuwarden deden in opdracht van de ChristenUnie onderzoek en ontdekten dat er in Fryslân veel gebeurt op het gebied van MVO. Maar de kennis hierover wordt onvoldoende gedeeld. Daardoor weten ondernemers niet altijd wat MVO  hen op kan leveren. Als een ondernemer eenmaal de stap heeft genomen om volgens de principes van MVO te werken, dan levert dat in nagenoeg alle gevallen profijt op. Het onderzoeksrapport waarop het initiatiefvoorstel is gebaseerd wordt morgen door de studenten aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de Statencommissie van Boarger & Mienskip.

Voor de ChristenUnie is het van belang dat goede ervaringen worden gedeeld met anderen. In sommige gemeenten gebeurt dat maar lang niet overal. Ook organiseert het projectbureau A7 Westergo in opdracht van de provincie het koplopersproject, wat is gericht op MVO. Dit project loopt nog tot 2014. De ChristenUnie wil dat het project een vervolg krijgt.

Klik hier voor het onderzoeksrapport

Klik hier voor het initiatiefvoorstel

#sterk #samen

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari