Vragen ChristenUnie over prijsverschillen OV

ov foto's 012donderdag 03 januari 2013 15:58

Prijsbewuste reizigers doen er verstandig aan hun kaartje voor de afstand Harlingen - Heerenveen te kopen via de internetsite van de NS. Reizigers die dezelfde reisafstand afleggen met de OV-chipkaart betalen namelijk een euro meer.

 Dat staat althans op de verschillende internetsites van ns.nl en 9292.nl. De ChristenUnie in Fryslân vindt die onduidelijkheid onwenselijk en vraagt Gedeputeerde Staten (GS) om opheldering. Ook op andere trajecten waar Arriva (een deel van) de reis verzorgt is onduidelijkheid over de prijs. Zo zijn de afstanden Buitenpost - Wolvega en Buitenpost - Harlingen goedkoper wanneer een kaartje wordt gekocht bij NS dan wanneer men reist met de OV-chipkaart.

De ChristenUnie vraagt in schriftelijke vragen aan GS welke informatie nu klopt. Ook wil de fractie weten hoe de lagere prijs voor het papieren kaartje strookt met de promotie voor het gebruik van de OV-chipkaart.

Verder vraagt de ChristenUnie GS om informatie over een nieuw regionaal tariefsysteem. De ChristenUnie heeft in het verleden meermalen gevraagd om herinvoering van zowel een dagkaart als een dalurenkaart, maar dat was volgens GS onmogelijk door de landelijke toepassing van de OV-chipkaart. Wel is toen gezegd dat er gewerkt wordt aan een regionaal tariefsysteem waarin mogelijk ook de daluren- en dagkaart een plek zouden krijgen. Maar daarover is tot nu toe niets bekend.

Inleidende toelichting

(facultatief)

 

De informatie over tarieven van spoortrajecten komen niet met elkaar overeen. Zo is een enkeltje Heerenveen-Harlingen op www.ns.nl een euro goedkoper dan op www.9292.nl. Het loont dus om vooraf een papieren kaartje te kopen via de site van NS.

 

Vraag / vragen

 

 

1. Hoe komt het dat voor dezelfde reisafstand met het zelfde vervoersmiddel (de trein) op de ene site een ander bedrag wordt berekend dan op de andere site?

2. Welke informatie klopt?

3. Wat is de waarde van reisinformatie als een essentieel onderdeel zoals de prijs van een ticket niet eenduidig is? 

4. Wat gaat u doen om de vervoerder ertoe te verplichten correcte informatie aan de reizigers te geven?

5. Er is sterk ingezet op het promoten van de OV-chipkaart. Een prijsbewuste reiziger zal in dit geval echter kiezen voor een papieren vervoerbewijs. Dat lijkt niet met elkaar te stroken. Hoe legt u dat uit?

6. In antwoord op onze vragen over de her-invoering van de dagkaart in het openbaar vervoer in november 2011 zei u het volgende toe:

Wij zullen met de vervoerders in overleg treden om na te gaan wat mogelijk is. Dat overleg is echter pas zinvol als de lopende aanbesteding is afgerond en bekend is welke vervoerder in de komende jaren het vervoer in Noord en Zuidwest Fryslân, in Leeuwarden en op Schiermonnikoog zal gaan verzorgen. Met dit overleg zullen wij ook invulling geven aan de toezegging die wij tijdens de PS-vergadering van 13 juli 2011 hebben gedaan om de mogelijkheden voor de invoering van een dalurenkaart voor het openbaar vervoer te onderzoeken.

De aanbesteding is inmiddels afgerond. Kunt u ons informeren wat de uitkomst van het overleg is over zowel de dagkaart als de dalurenkaart?

 

#schepping  #sterk

« Terug

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari