Vooral toezeggingen tijdens debat Jaarrekening 2016

voorkant provinciehuis 003zaterdag 27 mei 2017 00:24

'We nemen het mee, we gaan ernaar kijken en we komen erop terug.' Dat waren veelgehoorde uitspraken van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân tijdens het debat over de Jaarrekening over 2016 op 25 mei. Met een fors overschot van € 20 miljoen euro over het afgelopen jaar hadden de Staten weinig te klagen. Wel zijn er wensen en zijn er zaken niet uitgevoerd. Zo vroeg Wiebo de Vries van de ChristenUnie naar de voortgang van de noordelijke trajectkaart voor trein en bus. Belangrijk voor mensen die in Fryslân wonen maar in Groningen werken of studeren en omgekeerd. 

Gedeputeerde De Rouwe uitte tijdens de vergadering zijn ongenoegen over het trage verloop van de trajectkaart. Samen met de ChristenUnie wil hij daar versnelling in aanbrengen, zei hij toe.

Ook de wens van de ChristenUnie om in een oogopslag duidelijk te maken welke overschotten of tekorten de Jaarrekening heeft, kan op steun rekenen van de gedeputeerde. ‘We gaan erover praten,' zegde hij toe. De ChristenUnie heeft al vaker gevraagd om in een eenvoudige afbeelding duidelijk te maken welke inkomsten en uitgaven de provincie Fryslân heeft. Dat kan bijvoorbeeld ook bij de Begroting.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari