CU: Meer werk maken van sociaal ondernemerschap en opslag duurzame energie

zonnepanelen op boerderijdonderdag 09 februari 2017 16:34

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat de Provincie meer werk maakt van sociaal ondernemerschap en het opslaan van duurzame energie. Daarvoor wil de fractie in totaal € 6 miljoen beschikbaar stellen. Sociaal ondernemen verschilt van regulier ondernemen omdat naast financiële winst ook maatschappelijke winst wordt nagestreefd. De ChristenUnie constateert op eigen onderzoek een gebrek aan kennis bij ondernemers. Beide onderwerpen brengt de ChristenUnie in als aanvulling op de Kadernota 2018.

In de opslag van duurzame energie valt volgens de fractie nog veel te winnen. Nu leveren bijvoorbeeld sportaccommodaties zonne-energie terug aan de netbeheerder. Ze krijgen daar geld voor, maar de verkoopprijs van de geleverde zonne-energie is lager dan de energie die ze moeten inkopen als de zon niet schijnt.  Als de accommodatie de energie had kunnen opslaan, zou dat veel rendabeler zijn.

De fractie ziet als voorbeeld hoe het anders kan de Amsterdam Arena, waar in gerecyclede accu´s uit de Toyota Prius zonne-energie wordt opgeslagen om later te gebruiken. Verder ontwikkelen van de opslag zou volgens de CU ook een positieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van het Friese bedrijfsleven. Die kan daarvoor een beroep doen op het DOE-fonds of het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. 

Om sociaal ondernemerschap te stimuleren zou de Provincie zich moeten inzetten om belemmeringen weg te nemen en ondernemers financieel te ondersteunen. Kennisoverdracht is van belang. Een social enterprise café ziet de ChristenUnie als middel om ondernemers kennis bij te brengen en op gang te helpen. De provincie kan dat organiseren.

 

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari