Nu doorzetten met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

vrijdag 23 december 2011 11:06

Labbekakkerig, armetierig, draaierij. Het regende superlatieven tijdens de discussie over het wel of niet doorgaan met de voordracht van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018. Voor en tegenstanders van de Kulturele Haadstêd zagen zich geconfronteerd met een halfslachtige motie van de coalitiepartijen CDA, FNP en PvdA waarbij slecht een derde van het ruim 2 miljoen benodigde bedrag werd vrijgegeven in afwachting van verdere acties van de gemeente Leeuwarden. De voorstanders achtten het budget te weinig, tegenstanders vonden elke cent te veel. Het zorgde voor veel rumoer in de Friese Statenzaal.

De ChristenUnie is steeds kritisch geweest op het proces, vooral omdat de ChristenUnie het belangrijk vindt dat er draagvlak voor is bij de inwoners van Fryslân. Dat is tot nu toe te weinig uit de verf gekomen, vindt de fractie. “Kulturele Haadstêd betsjut folle mear as allinnich kulturele úttingen. It giet ek oer stimulearjen fan ekonomy en toerisme”, zei Ynze de Boer.

Hoewel kritisch is de ChristenUnie van mening dat nu volop gegaan moet worden voor de nominatie. Daarom wil de ChristenUnie ook de ruim 2 miljoen vrijmaken die Fryslân wil gebruiken om een bidboek te maken waarin de plannen staan voor de Kulturele Haadstêd. Dit bidbook wordt aan de jury aangeboden die moet kiezen uit een aantal kandidaten voor de nominatie van Culturele hoofdstad. De ChristenUnie had geen goed woord over voor de halfslachtige motie van de coalitie. “Dat jout gjin goed sinjaal ôf” zei de Boer. “Je gean der foar as jo gean der net foar.”

“Buorgemaster Crone hat in wier wurd sprutsen doe’t er sei dat it spektrum folle breder besjoen wurde moat. It giet ek oer fersterking fan de ekonomy, wurkgelegenheid, toerisme en it MKB. Miskien noch wol mear as oer kultuer”, motiveerde De Boer het standpunt van de ChristenUnie. “Dit hat ús oer de streep lutsen om dochs troch te gean. Mar dat net allinne. Ek it sinjaal dat we ôfjaan wolle nei de ried fan Ljouwert spilet mei.”

Wel drong De Boer er namens de ChristenUnie op aan dat het draagvlak onder de inwoners van Fryslân voor de Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018 vergroot moet worden. “Der moat bot op ynset wurde. Ek soe Ljouwert him der ta sette moatte en brûk tenei de fryske namme Kulturele Haadstêd.”

#samen

« Terug