Fryslân schiet te hulp bij huisvesten van vluchtelingen en statushouders

vluchtelingenvrijdag 25 september 2015 13:01

De provincie schiet gemeenten en woningcorporaties te hulp bij het snel realiseren van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Per project stelt de Provincie 100.000 euro beschikbaar. Er is in totaal ruim € 7,5 ton beschikbaar.

‘Maar wat gebeurt er als het bedrag niet toereikend is,’ wilde fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie woensdag van de gedeputeerde weten. Hij verzekerde de Staten dat er in dat geval opnieuw naar het budget gekeken wordt.

Een overgrote meerderheid in de Friese Staten toonde zich woensdag bereid geld uit te trekken om gemeenten te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Alleen de Friese PVV en vertegenwoordiger van de FFP verzetten zich hier tegen.

Namens de ChristenUnie riep Anja Haga de inwoners van Fryslân op vluchtelingen welkom te heten vanuit een hart gevuld met barmhartigheid en niet met angst. Wat de ChristenUnie betreft mag dat geld kosten. ‘De opdracht om je naaste lief te hebben, strekt zich ook uit tot vreemdelingen,' hield ze de Staten voor. ‘We kunnen iets van onze rijkdom delen.’  

Tot nu toe kan de provincie Fryslân putten uit bestaande budgetten om gemeenten en/of woningcorporaties te ondersteunen. ‘Maar de hulp houdt niet op als het budget is uitgeput,’ zegt Haga. ‘Als het nodig is zullen we de Staten voorstellen meer geld beschikbaar te stellen.’

Er is op dit moment onvoldoende opvangcapaciteit in de Nederlandse asielzoekerscentra doordat veel mensen die een verblijfsstatus hebben, nog wachten op een woning. De gemeente moet hen een woning toewijzen. De ChristenUnie vroeg onlangs aan GS om te inventariseren hoeveel leegstaande kantoren en andere gebouwen in Fryslân geschikt kunnen worden gemaakt voor de huisvesting van deze statushouders.   

Volgens gedeputeerde Klaas Kielstra konden de Friese gemeenten tot nu toe deze statushouders een woningen aanbieden. Maar ook in Fryslân wordt het moeilijker. Zeker nu verwacht wordt dat een heel groot deel van de duizenden mensen, die in Nederland een veilig onderkomen zoeken, ook een verblijfsstatus zullen krijgen. De provincie neemt zitting in een Taskforce waarin ook gemeenten, het Platform Opnieuw Thuis, COA, Vluchtelingenwerk en onderwijsinstellingen participeren. Deze Taskforce heeft als belangrijk doel de toestroom van vluchtelingen goed te spreiden over de provincie.

Eerder al vroeg de ChristenUnie aan GS een inventarisatie te maken van gebouwen in de provicnie Fryslân die geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen.  Daarover leest u hier meer.

Op 14 augustus stuurde Ynze de Boer een ingezonden brief naar de Friese media waarin hij aandrong op snelheid bij gemeenten in de toewijzing van woningen aan statushouders. Op dat moment wachten ruim 70 mensen in Friese AZC's op een woning. U kunt hier de ingezonden brief van Ynze de Boer lezen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
motie vluchtelingen136,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug