CU: compenseer op korte termijn muizenschade zodat boeren niet omvallen

Foto holen en sporenwoensdag 11 februari 2015 12:29

De Provincie Fryslân moet een deel van schade door muizen aan graslandpercelen op korte termijn compenseren om te voorkomen dat boerenbedrijven omvallen. Met het Rijk moeten afspraken gemaakt worden voor cofinanciering van de schade. Daarvoor dient de ChristenUnie Fryslân woensdag 18 februari een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

De ChristenUnie wil voorkomen dat Rijk en Provincie elkaar aanwijzen als eerstverantwoordelijke voor het aandragen van een oplossing terwijl er ondertussen niets gebeurt. ‘De kosten zoals die nu zijn berekend gaan de draagkracht van de provincie en het Faunafonds ver te boven’, stelt fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie. ‘Maar op dit moment is het zo dat de getroffen boeren snel geholpen moeten worden. Zij moeten herinvesteren en kunnen dat alleen doen als daarvoor middelen beschikbaar zijn.’

De ChristenUnie wil ook dat de provincie duidelijk in kaart brengt hoeveel ‘schrijnende gevallen’ er zijn onder de getroffen boeren. Daarvoor krijgt de provincie drie weken de tijd.

Om in aanmerking te kunnen komen voor schade moet die zijn aangemeld voor 11 februari bij het meldpunt van LTO Noord. Niet alle boeren weten exact hoe die schademelding in zijn werk gaat. De ChristenUnie pleit ervoor soepel om te gaan met deze datum. ‘Als de schademelding later binnenkomt, maar wel voldoende is onderbouwd moet deze ook in aanmerking komen voor schadetaxatie’, zegt Haga.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015 18-2-2015 Compensatie muizenschade33,2 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2015 18-2-2015 Taxatie muizenschade32,4 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug