Werkbezoek bij Fryslân Pop

foto's uit camera margreet 095woensdag 02 december 2015 17:02

Er lopen in Fryslân artiesten rond die de sterren van de hemel spelen, maar toch nooit doorbreken. Domweg omdat de weg naar het publiek niet gevonden wordt. Daarin wil Fryslân Pop een rol spelen. ‘We zijn de smeerolie waarmee artiesten de sprong kunnen maken,’ zegt directeur Sjouke Nauta. ‘Ze kunnen met onze ondersteuning doorgroeien.' De Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân was woensdag 2 december op werkbezoek bij Fryslân Pop.

Vanaf 2013 krijgt Fryslân Pop jaarlijks geld van de provincie Fryslân om Friese popmuzikanten te ondersteunen en de Friese popcultuur te bevorderen. Er zijn sindsdien grote stappen gezet. Zo werd het aantal talentstages in Fryslân waarbij jong talent wordt gescout, uitgebreid van 30 naar 70. Amateurs en beginners zijn de eerste doelgroep van Fryslân Pop. Zij krijgen ondersteuning, kunnen meedoen aan de voorrondes van de Kleine Prijs van Fryslân. De winnaar van deze prijs mag spelen op Eurosonic, een groots meerdaags muziekevenement in de Oosterpoort in Groningen. ‘We begeleiden artiesten in de eerste plaatst naar de Friese podia. Als ze doorgroeien zijn er anderen om deze taak over te nemen. Dan zit onze begeleiding erop,’ zegt Nauta.

Naast scouting doet Fryslân Pop aan talentontwikkeling. Veelal door middel van workshops waaraan tegen een gering bedrag kan worden deelgenomen. Aan deze workshops doen meer partijen mee, zoals de Popacademie. ‘We focussen dan vooral op het muzikaal-technische deel. Wat kan daarin beter. Hooguit sleutelen we wat aan de opbouw van een nummer. Aan de creativiteit doen we weinig; elke artiest heeft zijn eigen geluid en daar blijven we vanaf.’

‘We zijn de enige partij die er ook echt is voor de muzikant,' zegt Nauta. Dat verklaart ook waarom Fryslân Pop geen prominente plek inneemt als het gaat om het uitvoeren van projecten in het kader van KH2018. ‘Daarin staan excellente projecten die toeristen naar Fryslân moeten lokken. We willen er wel bij betrokken zijn, maar steeds vanuit het oogpunt van de beginnende artiest.’

Ondersteuning van beginnende muzikanten uit zich ook in praktische zaken. Nauta: ‘Management, pr en boekhouding zijn vaak niet de sterkste kanten van een artiest. Dat nemen wij in eerste instantie van hen over. Ook biedt Fryslân Pop op de website de mogelijkheid aan artiesten om zich te presenteren. Er staan inmiddels 350 namen op; de een met een uitgebreid profiel, de ander met een paar regels.’

Nu gemeenten steeds minder financieel bijdragen aan muziekonderwijs op reguliere muziekscholen, leren kinderen ook minder vaak om samen te spelen. Het is een droom van Sjouke Nauta om daarmee aan de slag te gaan. ‘We starten met drie pilots band-coaching met kinderen uit groep 8. Een aantal gemeenten wil daaraan bijdragen. Van oudsher zijn dat Smallingerland, Súdwest Fryslân, Leeuwarden en Weststellingwerf. Ook zijn er contacten met Harlingen en de Fryske Marren. Zo blijven we van onderop bouwen aan de Friese popcultuur.’   

« Terug