Opinie: Gemeenteraden moeten nu doorpakken met Fairtrade

Fairtrade-Original-kleinvrijdag 21 maart 2014 11:43

Er ligt een grote uitdaging voor de politieke partijen van de Friese gemeenteraden. Om als provincie Fryslân in 2015 het predicaat ‘Fairtrade provincie’ te krijgen moeten nog een flink aantal gemeenten de intentie uitspreken dat ze Fairtrade gemeente willen zijn en zich committeren aan de voorwaarden die daarvoor staan. Het spant erom of deze, in het Koersdocument van PS vastgelegde doelstelling, kan worden gehaald.

Dat hangt voor een groot deel af van de goodwill van de gemeenteraden. Fairtrade provincie of Fairtrade gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een overheid, samen met haar inwoners en bedrijven, aandacht besteedt aan eerlijk ondernemen. De ChristenUnie is een groot voorstander van Fairtrade en wil hoe  dan ook het voorgenomen doel bereiken.

In 2013 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken. Toen liet het college weten dat er geen reden was tot ongerustheid. Er  werd hard aan werd gewerkt om gemeenten over de streep te trekken. In de afgelopen maand kwamen signalen dat de doelstelling niet zou worden gehaald zonder een extra inspanning te verrichten. Dat is reden voor de fractie van de ChristenUnie om in de aanstaande vergadering van PS mondelinge vragen te stellen. Wij willen graag van de gedeputeerde weten wat de huidige stand van zaken is. Zijn de negatieve signalen bij haar bekend? Welke stappen denkt ze te ondernemen om die doelstelling wel te halen?

De ChristenUnie roept politieke partijen op om na de gemeenteraadsverkiezingen in de coalitieonderhandelingen met elkaar te besluiten om verder te gaan als Fairtrade gemeente. Eerlijk ondernemen betekent dat kleine ondernemers in ontwikkelingslanden eerlijke prijzen krijgen voor hun exportproducten. Door ons als overheden hier sterk voor te maken leveren we niet alleen een bijdrage aan het welzijn van genoemde ondernemers, maar bevorderen we ook een duurzame ontwikkeling in de internationale handel. Een ontwikkeling  waarbij aandacht wordt besteed aan de behoeften van nu, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties, om in hun behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.  Het betekent met zorg omgaan met de schepping; een term die christelijke politieke partijen hoog in het vaandel hebben.

Maar het is ook een taak die voor elke individuele burger geldt. Politieke partijen kunnen daar sturing aan geven door in hun provincie of gemeente als trekker te fungeren. Hopelijk nemen partijen die uitdaging aan. Dan is niet alleen in 2018 Leeuwarden Kulturele Haadstêd, maar kunnen we ons in 2015 al ‘Fryslân Fairtrade provincie’ noemen!

Ynze de Boer
ChristenUniefractie Provinciale Staten Fryslân

« Terug

Reacties op 'Opinie: Gemeenteraden moeten nu doorpakken met Fairtrade'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.