Zorg over Jeugdzorg blijft: Spoedvragen en interpellatie

ov foto's 008donderdag 20 november 2014 16:05

De overgang van Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten leidt waarschijnlijk tot een veel langere wachttijd voor jongeren die zorg nodig hebben. Dat verwacht de ChristenUnie naar aanleiding van een ronde tafelgesprek met directeuren uit diverse geledingen van Jeugdzorg in Fryslân. Het gesprek maakte onderdeel uit van een werkbezoek van fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie en de Statenfractie aan Jeugdhulp Fryslân op woensdag 19 november. De ChristenUnie stelt naar aanleiding van dit gesprek spoedvragen aan de gedeputeerde en heeft ook een interpellatie hierover aangekondigd.

Een jongere die van Bureau Jeugdzorg een indicatie heeft voor zorg moet die zorg ook binnen negen weken krijgen. Jongeren die tot 26 oktober bij BJZ aangemeld zijn, worden voor het eind van het jaar in behandeling genomen. Anders is het voor de jongeren die na die datum bij BJZ worden aangemeld. BJZ kan dan nog wel indiceren, maar of die indicatie nog geldig is als de Jeugdzorg op 1 januari 2015 bij gemeenten terecht komt, is onzeker. Tot nu toe is zelfs niet bekend wie de indicatie na de jaarwisseling zal doen. Deze situatie kan leiden tot een forse wachtlijst voor Jeugdzorg bij gemeenten. Veel langer dan de negen weken die wettelijk zijn afgesproken. De verschillende Jeugdzorgorganisaties hebben de Provincie gevraagd mede verantwoordelijkheid te dragen voor het oplossen van dit probleem, maar tot nu toe geeft die niet thuis. 'We maken ons hier hele grote zorgen over', zegt Statenlid Ynze de Boer. 'Dit is zo in tegenspraak met de ‘warme overdracht’ waar wij steeds voor hebben gepleit. Als we dan van de deskundigen horen dat de Provincie de boot afhoudt als het gaat om het gezamenlijk realiseren van een oplossing dan rijzen ons de haren ten berge. Vandaar ook dat we voor het zware middel van een interpellatie kiezen.'

Kansen

De transitie van Jeugdzorg naar de gemeenten biedt vooral  kansen. Daarover ging het ook nadrukkelijk  tijdens het werkbezoek van Slob aan Jeugdhulp Fryslân. De ChristenUnie is er mede verantwoordelijk voor dat zorg dichter bij mensen, efficiënter en goedkoper wordt georganiseerd. In de Tweede Kamer is het Zorgakkoord mede dankzij de ChristenUnie tot stand gebracht.

Dat gemeenten vanaf 2015 de regie voeren over dit domein, is prima, vindt Slob. Maar hij sluit zijn ogen niet voor de struikelblokken en valkuilen die de transitie met zich meebrengt. Vooral het pleidooi om ervoor te zorgen dat organisaties in de hele keten van Jeugdzorg met elkaar samenwerken, kon Slob ondersteunen. Maar die samenwerking staat nu onder druk, doordat hulpverlenende instanties niet weten hoeveel budget ze in 2015 krijgen en wat de mogelijkheden zijn. 'Daardoor trekt iedereen zich even terug op zijn eigen terrein', aldus Jeroen van Ooijen, directeur behandeling bij Jeugdhulp Fryslan. Slob vindt dat jammer en zegde toe dit bij het overleg in de Tweede Kamer in te brengen.

De Jeugdzorginstellingen deden een dringend beroep op Slob om in Den Haag een lans te breken voor het regelarmer maken van zorg. Niet alleen met betrekking tot verslaglegging, maar vooral ook in het flexibel en pragmatisch interpreteren ervan. 'Een jongere van 17 jaar die onder behandeling is van Jeugdhulp zou in sommige gevallen best met enige begeleiding zelfstandig kunnen wonen.  Maar dat kan niet, want een 17 jarige kan geen uitkering aanvragen en kan dus geen kamer betalen. Die is dan aangewezen op de veel duurdere intramurale zorg', rekende Van Ooijen aan Slob voor.

Dytmer Hettinga van Reik, het expertise- en behandelcentrum in het noorden voor mensen met een licht verstandelijke beperking vroeg Slob extra aandacht voor mensen die straks ineens hun indicatie voor zorg kwijt zijn. ‘Ik verwacht daar grote problemen mee.  Mensen krijgen wel een brief, maar een deel van onze doelgroep begrijpt dat niet of legt de brief naast zich neer. Met het gevolg dat noodzakelijke zorg niet wordt verleend. Dat is een groot risico', zei hij.

Taart

Slob had voor de werkers in de Jeugdzorg en enkele ouders een taart meegebracht. 'Daarmee willen we onze waardering tot uitdrukking brengen voor al het goede werk dat hier wordt gedaan', zei hij. 

Suicidepreventie

Op het programma van het werkbezoek  van Slob stond ook een gesprek met de GGZ-Fryslan over zelfmoord preventie en het Gatekeepers project. De ChristenUnie vraagt ook in de Tweede Kamer aandacht hiervoor. 'We merken ook dat het lastig is. Je begeeft je al snel op het vlak van de autonomie van mensen', zegt Slob. GGZ Fryslân wil met het Gatekeepers project beroepsgroepen trainen in het onderkennen van signalen die kunnen leiden tot zelfmoord. Dominees, politieagenten en maatschappelijk werkers hebben inmiddels een training van een dagdeel  ondergaan. 'Het begint met contact. Mensen die zelfmoord overwegen, maken vaak een terugtrekkende beweging. Dat is een moment om alert te zijn’, zegt klinisch psycholoog en leider van het projectteam suicidepreventie Martin Steendam. In Fryslân overleden in 2012 53 mensen aan zelfmoord. Het aantal pogingen daartoe is vele malen groter. Steendam noemt het cruciaal dat de samenleving zich verantwoordelijk voelt voor zelfdodingen. 'We moeten luisteren naar het appel in iemands verhaal', zei hij.

Slob wil dat het Gatekeepers project landelijke navolging krijgt en beloofde GGZ Fryslân zich daar in de Tweede Kamer hard voor te zullen maken.

Lees ook de artikelen die hierover verschenen in het Friesch Dagblad op 20 november.

Klik hier voor het artikel over het Gatekeeper project.
Klik hier voor het artikel over Jeugdzorg.

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014 19-11 SPOEDvragen wachtlijsten Jeugdzorg ChristenUniee (2)43,3 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug