Dierenwelzijn ook voorop stellen bij intensieve veehouderij

werkbezoek 005woensdag 25 juni 2014 10:57

De ChristenUnie wil dat Fryslân onderzoekt of het Groninger Verdienmodel voor de landbouw ook van toepassing is in Fryslân. In dit verdienmodel wordt uitbreiding van de landbouw eenvoudiger gemaakt, mits aan scherp geformuleerde doelen wordt voldaan. Deze doelen hebben betrekking op dierenwelzijn, milieumaatregelen en landschappelijke inpassing. De ChristenUnie pleitte daarvoor bij de behandeling van de beleidsnotitie over intensieve veehouderij op 25 juni. Fryslân wil bestaande intensieve veehouderijen de kans geven onder voorwaarden uit te breiden. De ChristenUnie is het daarmee eens, maar wil de voorwaarden waaronder dat kan verder aanscherpen.

De fractie stelde verder voor een provinciale voorlichtingscampagne te starten waarin de positieve ontwikkelingen op landbouwgebied en de voordelen van regionale voedselproductie onder de aandacht worden gebracht.  Beide moties kregen helaas onvoldoende steun van de Staten.  

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014 06-18 motie intensieve veehouderij groninger verdienmodel44,8 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
2014 06-18 motie intensieve veehouderij voorlichtingscampagne43,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload

« Terug