Klachtenregen OV leidt tot vragen aan gedeputeerde

IMAG0018dinsdag 18 december 2012 09:37

De ChristenUnie in Fryslân stelt woensdag 19 december, tijdens de laatste Statenvergadering van het jaar vragen aan Gedeputeerde Staten over de aanhoudende stroom van klachten van reizigers over het Openbaar Vervoer.

1. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling voor het Openbaar Vervoer op 9 december worden veel klachten gehoord van reizigers. Op welke manier stelt u zich op de hoogte van de ervaringen van reizigers?

2. Uit de klachten blijkt dat reizigers een verschraling in aanbod van openbaar vervoer ervaren. Bussen rijden niet meer, of veel minder vaak. Hoe strookt dat met uw beleidsdoel van een goed en aantrekkelijk Openbaar Vervoer? 

3. In het coalitieprogramma is het volgende doel opgenomen als resultaat in 2015: Met nieuwe concepten voor openbaar vervoer en het gebruik van de fiets is de bereikbaarheid van Fryslân verbeterd. Hoe werkt u aan de realisatie van dit doel?

4. Hoe behoudt u uw geloofwaardigheid wanneer u hoge ambities stelt in het coalitieprogramma, terwijl er onbehagen groeit bij de reiziger over het serviceniveau van het Openbaar Vervoer in Fryslân. 

5. Welke acties gaat u ondernemen om de dienstverlening aan reizigers in Fryslân op korte termijn te verbeteren.

6. Hoe gaat u de reizigers informeren over de te nemen verbeteracties?

Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling rijden bussen op andere tijden, maar vallen soms ook helemaal uit.
Uit alle delen van Fryslân komen klachten van reizigers die minder gemakkelijk dan voorheen met het Openbaar Vervoer reizen. De ChristenUnie wil van Gedeputeerde Staten weten welke acties worden ondernomen om de tegemoet te komen aan deze klachten.

In een reactie zei gedeputeerde Kramer tevreden te zijn over de prestaties van de vervoerdermaatschappij Arriva. Hij wil de 305 klachten die zijn ingediend niet bagatelliseren, maar zette dat tegenover de 175.000 mensen die de eerste week na de invoer van de nieuwe dienstregeling vervoerd zijn. Verder noemde hij het onvermijdelijk dat reizigers iets merken van de krimpende budgetten van de overheid voor openbaar vervoer.

Anja Haga voerde namens de ChristenUnie een pleidooi om goed de vinger aan de pols te houden. “Reizigers moeten  kunnen blijven vertrouwen op het Openbaar Vervoer,” zei ze.

#sterk

« Terug