Eerst praten over spoor Heerenveen Groningen, dan over de Kadernota

1013770.JPGdonderdag 21 juni 2012 16:36

De discussie over het wel of niet aanleggen van een spoorlijn tussen Groningen en Heerenveen wordt nog voor het zomerreces in de Friese Staten gevoerd. Pas als hierover een besluit is genomen, kunnen de Staten zich buigen over de Kadernota 2013. De besluitvorming daarover wordt met een maand uitgesteld.

Een en ander is het gevolg van een roerige commissievergadering op woensdag 20 juni over de Kadernota, waarbij de voltallige oppositie dreigde niet deel te nemen aan het Statendebat over de Kadernota.

De Kadernota is een belangrijk document waarin de Staten aangeven wat de koers is voor 2013. In de Kadernota worden keuzes gemaakt en er wordt aangegeven wat volgens de Staten uitgevoerd moet worden en wat niet. Er wordt nieuw beleid in voorgesteld, maar ook bezuinigingsvoorstellen.

In de Kadernota 2013 nemen gedeputeerde Staten van Fryslân alvast een voorschot op het niet doorgaan van de spoorlijn Heerenveen – Groningen. Diverse voorstellen worden vanuit dit vrijvallend budget gefinancierd. De ChristenUnie is het daar niet mee eens en gaf dat in de commissie duidelijk te kennen.

Tijdens de commissievergadering gaf fractievoorzitter Anja Haga te kennen niet gelukkig te zijn met de nota. ‘Er wordt geld bestemd voor projecten waarover de Staten nog niet eens hebben gesproken. Het ‘doe-fonds’ bijvoorbeeld. Daar wordt 8 miljoen voor uitgetrokken, maar niemand weet nog hoe dat eruit ziet. Terwijl voor het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy nog helemaal geen geld gereserveerd is, terwijl we daar al een besluit over hebben genomen”, zegt Haga.

In juli komt het voorstel in de commissie om te stoppen met het project spoorlijn Groningen -  Heerenveen. Op 18 juli wordt eerst dit voorstel in de Staten behandeld. Daarna besluiten de Staten over de Kadernota 2013.

#Sterk

« Terug