ChristenUnie wil weten hoe het komt met OV-chipkaart in kleine Friese bussen

ov foto's 013woensdag 11 april 2012 13:30

De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil weten of het gebruik van de OV-chipkaart in kleine bussen in Fryslân gewaarborgd blijft. Dit naar aanleiding van berichten dat de introductie van de OV-chipkaart in kleine bussen in Groningen is stopgezet.

Reizigers in Groningen moeten om die reden vanaf mei weer betalen voor hun buskaartje in kleine bussen zonder OV-chipkaartapparatuur. De ChristenUnie vraagt hiernaar vanmiddag tijdens de commissievergadering van Lân, Loft en Wetter.

Reden voor het stopzetten van de introductie van de chipkaart in kleine bussen in Groningen is dat de leverancier van mobiele chipkaartapparatuur heeft besloten zich terug te trekken uit het project. Er wordt gezocht naar een nieuwe partner, maar dat neemt enige tijd in beslag. De ChristenUnie vraagt zich af of een dergelijke situatie ook dreigt voor Fryslân nu de concessie voor het Openbaar Vervoer in grote delen van Fryslân is gegund aan Arriva en deze vervoersmaatschappij mogelijk van plan is dunne lijnen op het platteland te bedienen met kleine bussen.   

De ChristenUnie wil weten of in Fryslân zowel de grote als de kleine bussen zijn voorzien van apparatuur om de chipkaart te lezen en of de gedeputeerde problemen verwacht zoals in Groningen. In dat geval hoort de ChristenUnie graag van de gedeputeerde hoe hij dat wil aanpakken.

« Terug