Ongerustheid over verdubbeling treinen Leeuwarden-Groningen

treinmaandag 02 april 2012 22:10

ChristenUnie Fryslân maakt zich zorgen over verdubbeling van het aantal treinen tussen Groningen en Leeuwarden nu Gedeputeerde Staten van Groningen lijken af te zien van een dubbelsporige brug bij Zuidhorn.

De komende jaren wordt het aantal treinen tussen Leeuwarden en Groningen uitgebreid naar vier per uur. Hiervoor wordt de spoorlijn tussen Leeuwarden en Groningen de komende jaren deels verdubbeld. Eerder is door Provincie Groningen toegezegd dat de oude spoorbrug in Zuidhorn vervangen moet worden door een dubbelsporige spoorbrug. De provincie Groningen lijkt daar nu vanaf te zien en wil toch een enkelsporige brug aanleggen.

De ChristenUnie wil van het Friese provinciebestuur weten welke gevolgen dit heeft voor toekomstige verdubbeling van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Groningen. Ook wil de fractie dat het college zich zo nodig inzet voor een brug met dubbel spoor.

Fractievoorzitter Anja Haga: ‘In de spits zitten de treinen tussen Leeuwarden en Groningen overvol. Met een extra trein en spoorverdubbeling proberen we dat op te lossen. Deze oplossing heeft natuurlijk geen zin als de treinen in Zuidhorn straks weer op elkaar moeten wachten.’

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN:

In 2007 heeft de provincie Groningen in het kader van de verruiming van de vaarweg Lemmer-Delfzijl besloten de enkelsporige spoorbrug in Zuidhorn te vervangen door een dubbelsporige spoorbrug. Dit vanwege de groei van reizigersaantallen en de partiële verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden- Groningen. De gedeeltelijke verdubbeling van de spoorlijn zal plaatsvinden vanwege de uitbreiding van het aantal treinen tussen Groningen en Leeuwarden naar vier per uur.

Recent heeft Gedeputeerde Staten van Groningen echter laten weten het voornemen te hebben dit besluit terug te draaien en alsnog te kiezen voor de aanleg van een enkelsporige brug.

Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen.

1. Bent u bekend met het voornemen van de provincie Groningen om toch een enkelsporige spoorbrug aan te leggen?

2. In hoeverre is een verdere verdubbeling van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid nu en in de toekomst?

3. Welke langetermijngevolgen heeft een enkelsporige brug in Zuidhorn voor de capaciteit en de bereikbaarheid op het traject Leeuwarden-Groningen?

4. is een dubbelsporige brug bij Zuidhorn een noodzakelijke voorwaarde voor het verdubbelen van het aantal treinen tussen Leeuwarden en Groningen? Waarom wel of niet?

5. Bent u bereid nog voor de zomer in gesprek te gaan met Gedeputeerde Staten van Groningen over de spoorbrug bij Zuidhorn en deze informatie terug te koppelen naar Provinciale Staten van Fryslan?

 #sterk

 

« Terug