ChristenUnie: Houdt intercityverbinding naar Zwolle ook buiten spits in stand

IMAG0015zaterdag 14 januari 2012 15:51

De ChristenUnie is bang dat Fryslân in de toekomst buiten de spits wordt afgescheept met twee boemeltreinen per uur naar Zwolle. De snelle verbinding met stops in Heerenveen en Steenwijk vervalt in de plannen van NS vanaf 2015. In dat plan staat nog wel een intercity aangegeven, maar die stopt op alle tussenliggende stations. De ChristenUnie vindt dat onaanvaardbaar en vraagt gedeputeerde Kramer actie te ondernemen. De NS neemt dit jaar een beslissing.

Leeuwarden als hoofdstad van de provincie Fryslân moet minimaal een keer per uur beschikken over een snelle verbinding met de Randstad. Dat is een essentiële voorwaarde bij de ontwikkeling van andere grote plannen in de provincie zoals University Campus Fryslân (UCF), vindt de ChristenUnie. “NS doet het heel slim door buiten de spits wel twee keer per uur een intercitylijn aan te geven. Daarmee wordt voldaan aan de minimale eisen in de concessie dat elk station twee keer per uur wordt aangedaan. Maar als die verbinding tegelijkertijd wordt verboemeld doordat op elk station wordt gestopt, dan schieten we er weinig mee op,” zegt Anja Haga.

De ChristenUnie kan zich goed vinden in het voorstel van Rocov Fryslân die NS voorstelt naast de snelle verbinding met Zwolle twee keer per uur een Sprinter (stoptrein) in te zetten op het traject Leeuwarden-Meppel. De ChristenUnie vraagt de gedeputeerde om een reactie op dit voorstel.

Uit vragen van het Tweede Kamer lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) blijkt dat het Rijk verwacht dat Fryslân zelf de portemonnee trekt om meer treinen te realiseren. Volgens de ChristenUnie is dit in tegenspraak met de motie Koopmans die rijksinvesteringen voorstelt op het gehele noordelijk kernnetspoor. “We verwachten dat de gedeputeerde deze boodschap met kracht in Den Haag blijft verkondigen en daar ook voor de toekomst een speerpunt van blijft maken”, aldus Haga.

Kijk ook naar de uitzending op Hjoed van Omrop Fryslan.

Schriftelijke vragen:

  1. Hoe beoordeelt u de inhoud van de brief gericht aan de Minister van I&M van 21 november 2011 afkomstig van het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) Fryslân over de gewenste verbetering van de treinbediening Leeuwarden-Zwolle met de ingebruikname van de Hanzelijn eind 2012?
  2. Onderschrijft u de opvatting dat na het schrappen van de Zuiderzeelijn de ingebruikname van de Hanzelijn eind 2012 een verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân zou moeten betekenen?
  3. Welke consequenties trekt u daaruit? 
  4. Bent u met ons van mening dat de investeringen in de Hanzelijn en de infrastructuur in de noordelijke driehoek Groningen-Leeuwarden-Zwolle ook zouden moeten leiden tot een betere treinbediening op het traject Leeuwarden-Zwolle in de vorm een snellere maar ook frequentere treinbediening door een aanpassing van de dienstregeling voor het jaar 2013? Hoe zou dat volgens u bereikt kunnen worden?
  5. Deelt u onze opvatting dat voortzetting van de huidige bediening te mager is met slechts 2 treinen per uur tussen Leeuwarden  en  Zwolle, waaraan in de spits slechts een extra stoptrein tussen Leeuwarden en Wolvega is toegevoegd?
  6. Welke inzet pleegt u om dit manco te laten repareren en dit ook te betrekken in het nadere overleg met NS rond de besluitvorming over de onderhandse gunning van de concessie op het Hoofdrailnet in 2015?
  7. Uit de beantwoording van de vragen van Tweede Kamerlid Wiegman-van Meppelen Scheppink (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 1551)  blijkt dat de Provincie Fryslân fors moet bijdragen om een derde of vierde trein in de spits te laten rijden. Dit omdat de NS op dit traject een exploitatieverlies verwacht. Wat vindt u daarvan?

#sterk

« Terug