Nog geen dalurenkaart

maandag 02 januari 2012 16:29

Op 18 november stelde de ChristenUnie Fryslân vragen aan de gedeputeerde naar de mogelijkheden voor het (her)invoeren van een goedkope dalurenkaart in de bussen in Fryslân. Uit het antwoord van Gedeputeerde Staten blijkt dat de provincie zich hiervoor wil inzetten, maar dat de mogelijkheden beperkt zijn.

Voor de antwoorden op de vragen klik hier.

« Terug