Nieuwe kansen voor snelle spoorverbinding met Randstad dankzij motie CU

ov foto's 002dinsdag 01 juli 2014 19:51

NS, ProRail, de provincies en het Rijk moeten samen een quick scan maken met kosten en baten van maatregelen die mogelijk zijn voor het substantieel verkorten van de reistijd vanaf de Randstad naar het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Dat is het resultaat van een aangenomen motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. De Statenfractie heeft in het verleden al vele malen gevraagd om snelheidsverhogende maatregelen op het spoor naar het Noorden. 'De gedeputeerde moet in actie komen om deze toezegging maximaal te verzilveren. Deze kans moeten we niet laten glippen,' zegt Anja Haga.

De Statenfractie heeft ook diverse keren vragen gesteld, ondermeer over ERMTS op het spoor naar het noorden. Begin dit jaar leek dat tot succes te leiden, maar op de lange termijn spooragenda had de snelheidshoging naar gebieden buiten de Randstad weinig prioriteit. De ChristenUnie vroeg daarop een interpellatie aan met de gedeputeerde om de lobby hiervoor te intensiveren. Ook is er geregeld overleg met de Kamerfractie over de kwaliteit van het openbaar vervoer naar het noorden. Anja Haga: 'Snelle verbindingen zijn van groot belang voor het noorden. Het kan van doorslaggevende betekenis zijn bij de vraag of mensen hier willen wonen en voor bedrijven of ze zich in het noorden willen vestigen.' 

In de motie noemt Carla Dik-Faber dat NS in de toekomst alleen nog treinen aanschaft die tenminste 200 km per uur kunnnen rijden. Door de invoer van ERMTS en een verhoging van de bovenleidingspanning naar 3000 volt zouden de treinen mogelijk op meer trajecten met deze hoge snelheid kunnen rijden dan nu het geval is. Dat zou de reistijd vanuit de perifere gebieden richting de Randstad aanzienlijk kunnen verkorten.

« Terug