Staten kiezen Anja Haga (CU) tot beste politicus van Fryslân

SAM_3800woensdag 18 februari 2015 10:50

De Staten van Fryslân hebben Anja Haga gekozen tot beste politicus van 2011 tot 2015. Vanmorgen 18 februari kreeg ze uit handen van commissaris van de Koning John Jorritsma de prijs uitgereikt. Haga kreeg verder nog de prijs voor het Statenlid met de meeste kennis van zaken. Anja Haga is fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Het Friesch Dagblad organiseert de verkiezing tot beste Statenlid eens in de vier jaar (aan het einde van de statenperiode). Er zijn verschillende onder-categorieën zoals die van beste debater, meest langdradige Statenlid en Statenlid met de meeste kennis van zaken.

In zijn toespraak roemde Jorritsma de vasthoudendheid en dossierkennis van Haga. Bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer. ‘We noemen haar in de wandelgangen wel eens OV-Anja,’ grapte hij. ‘In het debat is Anja heel constructief. Ik heb haar daar in december, tijdens het debat over windenergie nog een compliment over gegeven.’

Jorritsma sprak ook zijn waardering uit voor het feit dat Haga enkele jaren geleden haar baan in het bedrijfsleven opgaf om zich volledig aan de politiek te wijden. ‘Het Statenwerk is een vak,’ zei hij. Verder sprak hij lovende woorden over de contacten van Anja met politici in Den Haag en Europa. ‘Een Statenlid met een heel breed netwerk.’

Labels

« Terug