Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Maart 2015

Geef geloof een stem op 18 maart. Stem ChristenUnie

Het was een drukke boel de afgelopen weken. Debatten en campagneactiviteiten wisselden elkaar in hoog tempo af. Er is heel veel geflyerd en de grote inzet van vrijwilligers was echt hartverwarmend. Heel bewust hebben we steeds onze leus naar voren gebracht: Geef geloof een stem, stem ChristenUnie. Dat zijn voor ons geen holle woorden. We willen herkenbare christenen zijn in de politiek. Of het nu gaat om duurzame energie, openbaar vervoer, zorg of landbouw. Voor ons geldt: Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf. Dat is de leidraad voor ons leven en voor ons politieke handelen. Nu komt het erop aan met de verkiezingen van morgen. Mogen we op uw stem rekenen?

Anja Haga, Wiebo de Vries, Ynze de Boer, Richard Klerks en Reitze Douma.  

KLIK OP DE AFBEELDING OM DE VERKIEZINGSSPOT VAN CU FRYSLAN NOG EEN KEER TE ZIEN

Anja Haga gekozen tot beste Statenlid

Onze fractievoorzitter Anja Haga werd op 18 februari uitgeroepen tot het beste Statenlid van 2011-2015. Door de leden van de Friese Staten werd zij het vaakst genomineerd voor deze titel. Ook kreeg ze een onderscheiding als het Statenlid met de meeste kennis van zaken. Overbodig om te zeggen dat de fractie van de ChristenUnie heel trots op haar is!

Lees verder

ChristenUnie tegen nieuwe gasboringen

De ChristenUnie Fryslân wil niet meewerken aan nieuwe proefboringen naar gas in Fryslân. Onlangs werd bekend dat het Vermilion zowel bij Oppenhuizen als onder Terschelling nieuwe gaslagen wil aanboren. Landelijk stelde Carla Dik-Faber van de Tweede Kamer fractie van de ChristenUnie vragen hierover aan de minister. U kunt de vragen hier lezen. De provinciale fractie sprak zich ook onomwonden uit tegen de boorplannen. Vorige week zaterdag was Carla Dik in Fryslân. Daar presenteerde ze het Energiemanifest, waarin de ChristenUnie in tien punten een snelle transitie bepleit naar gebruik van duurzame energie.  

Lees verder

Boosheid om uitblijven van nachttrein

Het lijkt erop dat Fryslân opnieuw aan het kortste eind trekt als het gaat om spoorbereikbaarheid van het Noorden. In Groningen en Drenthe zijn vergevorderde plannen om in het weekend een nachttrein te laten rijden van de Randstad naar beide hoofdsteden. Richting Leeuwarden blijft de dienstregeling zoals die is. Fractievoorzitter Anja Haga is daar boos over. 'Fryslân heeft zijn lobby niet goed op orde,' zegt ze. De ChristenUnie stelt daarom vragen aan gedeputeerde Kramer.

Lees verder

OV-trajectkaart voor hele noorden

Reizigers die met het Openbaar Vervoer van Leeuwarden naar Groningen reizen kunnen onvoldoende gebruik maken van kortingsregelingen. Dat moet anders, vindt de ChristenUnie. Daarom komt de ChristenUnie van Groningen, Fryslân en Drenthe met een OV-trajectkaart voor Noord-Nederland. Eén kaart voor bus en trein, waarbij het niet uitmaakt wie de vervoerder is.  Het voorstel voor de kaart werd vrijdag gelanceerd op het Gomarus College in Groningen, in bijzijn van fractieleider Arie Slob.

Lees verder

CU niet bij duurzaamheidsdebat

De ChristenUnie zet zich volop in voor een duurzame samenleving. Toch schitterde de partij door afwezigheid op het duurzaamheidsdebat in Heerenveen. Reden? Het debat werd gehouden op zondag, voorafgaand aan een voetbalwedstrijd van SC Heerenveen. 'Ik baal daarvan. Het is voor ons een heel belangrijk onderwerp en ik heb mijn best gedaan de organisatie te bewegen het debat te verplaatsen naar een ander moment in de week. Dat is niet geslaagd. Maar de rustdag is voor ons heilig. Dan staat werk niet centraal, maar kerk, gezin, vrienden en ontspanning. Die dag rusten we, bezinnen we ons, laten we ons inspireren en laden ons weer op voor een drukke werkweek.'

Lees verder

Ruim 40 vrijwilligers in 't zonnetje

Het 15-jarige jubileum van de ChristenUnie viert de partij door vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In Fryslân gebeurde dat op  zaterdag 7 maart op de Markt van Mogelijkheden in Drachten. Er waren bloemen en taart voor de vrijwilligers. 'Overeenkomst tussen al deze vrijwilligers is dat ze hun werk in stilte doen. Ze zijn er belangeloos voor anderen. Dat is prachtig. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe onmisbaar deze mensen zijn. Onze samenleving kan niet zonder hen,' zei Anja Haga.

Lees verder

Christenen praten over KH2018

2018 is hét jaar van de kunst en cultuur in Fryslân. Dan staat heel Fryslân bol van de evenementen en activiteiten in het kader van Kulturele Haadstêd 2018. Reden voor de ChristenUnie om een 'Kick off bijeenkomst Christenen en Cultuur' te houden op 27 februari.
De Statenfractie van de ChristenUnie nam het initiatief voor deze bijeenkomst, samen met de fractie in Leeuwarden. ‘We willen graag een brede werkgroep vormen die samen nadenkt hoe we uiteindelijk in alle dorpen van Fryslân als christenen zichtbaar zijn in het programma van Kulturele Haadstêd 2018,’ zei een tevreden Anja Haga. De avond kende een goede opkomst en was zeer geslaagd.

Lees verder

Campagne

 
 

In gesprek met de kiezers op straat

 
       
 
 

On tour

Op de laatste zaterdag voor de verkiezingen trok de CU verkiezingscaravaan langs Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Carla Dik Faber ging deze dag mee op tournee.

 

Folderen

De een neemt een folder aan; de ander blijft staan voor een gesprek over politiek. Deze dames behoorden tot de laatste categorie en gingen de discussie aan met Lourens Boomsma (nr. 20 op de lijst) in Leeuwarden.

 

Holwerd aan Zee

Er zijn grote plannen voor ontwikkelen van toeristische projecten in noordoost Fryslân. Holwerd aan Zee bijvoorbeeld. De ChristenUnie ziet mogelijkheden en maakte dat duidelijk door zowel Holwerd als Dokkum met de CU-karavaan te bezoeken.

 
 
 
 
 

Goede debaters

 
       
 
 

Stemhulp

'De stem van Fryslân', zo heet de stemwijzer van de provincie Fryslân. Tegelijkertijd met de stemwijzer werd de campagne voor de verkiezingen van PS gelanceerd.

 

Winnaars

CU kandidaten Emma Rijpstra en Andries Bouwman werden vrijdag 13 maart uitgeroepen tot de beste debaters op het Jongerendebat van D66 in Leeuwarden. Vier jaar geleden ging de CU er ook al met winst van door. 

 

Verkiezingsgadget

Het Friesch Dagblad noemde het al 'de meeste originele verkiezingsgadget'; de muizenval met een pepermuntrolletje. De CU deelde ze uit aan boeren tijdens het LTO debat als verwijzing naar de muizenplaag die grote delen van Fryslân teisterde.

 
 
 
 
 

CU in actie

 
       
 
 

Walk for Freedom

Een indrukwekkende stoet van mensen, waaronder Gert Jan Segers, liep mee met de Walk for Freedom op 21 februari in Leeuwarden. Daarmee werd aandacht gevraagd voor mensenhandel, vooral in de prostitutie. De ChristenUnie maakt zich hard voor een provincie zonder mensenhandel.

 

Zadelhoesjes

De ChristenUnie is voor veilige fietspaden. Waar mogelijk met een gescheiden baan voor gebruikers van electrische fietsen. Wat kun je dan beter uitdelen dan zadelhoesjes! Richard Klerks voorzag deze zadels van een exemplaar tijdens het fietsersdebat in Wier.

 

Fietsplan

De landelijke pers kreeg lucht van het Fietsplan voor de Afsluitdijk van de CU  en interviewde Anja Haga hierover voor Radio 1. Het werd een item in het Jeugdjournaal; op de site van de NOS en ook de Volkskrant gaf er onlangs aandacht aan.

 
 
 

Stemmen op 18 maart

Iemand machtigen

Bent u niet in de gelegenheid uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders machtigen. Dat kan door de stempas op de achterkant in te vullen. Degene die u machtigt om uw stem uit te brengen heeft naast de ingevulde stempas ook een kopie van uw (geldige) identiteitskaart nodig. Weet u niemand die u kunt machtigen? Neem dan contact met ons op. Dan brengen wij u met iemand in contact. 

Lees verder

En verder

Na 18 maart is duidelijk hoe de verhoudingen liggen in de Staten van Fryslân. De grootste partij neemt vervolgens het voortouw in het formeren van een coalitie van partijen die samen een meerderheid kunnen vormen. Met alle gekozen partijen vinden eerst verkennende gesprekken plaats. Nadat een coalitie is gevormd, worden de leden van Gedeputeerde Staten door de coalitiepartijen voorgesteld en benoemd. Op 26 mei vinden de verkiezingen van de Eerste Kamer plaats door de leden van Provinciale Staten in de 12 provincies van Nederland.

Lees verder

Kerkentour

Ark of Covenant Church

Op verzoek van de Ark of Covenant Church in Leeuwarden mag ik zondag 15 maart in de dienst komen vertellen over mijn christen zijn in de politiek. Ik vind dit een hele eer. De dienst is onderdeel van de Womensconference die in het weekend van 13 tot en met 15 maart wordt gehouden. Het thema is Excellente vrouwen. Hoofdspreker is dr. Shirley Clark uit de Verenigde Staten. Zij maakt deel uit van een groep mensen die voorbidden voor Barack Obama wordt mij verteld.

Lees verder

Geref. Kerk Driesum CA

Deze keer geen kerkentour op zondag, maar op woensdag. Want het is biddag. Heel fijn om in de drukke campagneweek samen te zijn met andere christenen om stil te staan bij het Woord van God.

Lees verder

Protestante gemeente Via Pacis I.W. Beetsterzwaag

Vandaag was ik te gast in de Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Via Pacis I.W. te Beetsterzwaag, mijn woonplaats. Ds. Matty Metzlar ging voor. Het is de tweede zondag tijdens de 40-dagentijd naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode van bezinning en bemoediging. De preek die volgde raakte mij persoonlijk. “Ik dook terug in de tijd naar mijn “berg ervaring” in Bosnië tijdens mijn uitzending als militair verpleegkundige”.

Lees verder

Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden

“Het wordt een heel bijzondere dienst want kinderkoor Watoto treedt op.” Ds. Nicolas van Amerom vertelt me dit wanneer ik hem bel om te zeggen dat ik langskom voor de kerkentour. “Het is een andere dienst dan anders, want het koor staat centraal, dus kom op tijd want het wordt volle bak,” aldus Van Amerom. Ik had De Salvator in Leeuwarden ingepland, als kerkentourbezoek, zonder te weten dat Watoto op zou treden. Maar het lijkt me mooi. En ik word zeker niet teleurgesteld.

Lees verder

Doopsgezinde Broederschap in Surhuisterveen

In het kader van de kerkentour van de provinciale fractie van de ChristenUnie heb ik zondag 15 februari met mijn vrouw de dienst van de Doopsgezinde Broederschap in Surhuisterveen bijgewoond. Op bezoek bij het ‘vermaenhuys der mennieten in Suyderhuysterveen.’

Lees verder

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Drachten-ZW

Bijna iedere zondag ben ik te vinden in mijn eigen gemeente; de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Drachten-ZW. Op de 8ste februari ging ik daar weer heen, nu om ook te luisteren als politicus (in spé?). Het werd heel bijzonder.

Lees verder

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts