start

Nieuws

CU voor 'regenboogmotie'

regenboogvlagvrijdag 30 september 2016 11:29 Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, ongeacht ras, geloof, kleur, seksuele geaardheid of wat dan ook. Het is het begin van de universele verklaring van de rechten van de mens. Voor ons als ChristenUnie steekt het nog dieper: God heeft de mensen lief, in al hun unieke veelkleurigheid. Zo lief dat Hij er alles voor over had. Wij willen Hem navolgen. Discriminatie op welke grond past daar niet bij en dat wijzen we daarom af. Het is reden voor de ChristenUnie 'Ja' te zeggen tegen de 'regenboogmotie'. Statenlid Ynze de Boer verwoordde het woensdag op deze manier: lees verder
Labels

Boer mag asbestsubsidie voortaan in delen aanvragen

zonnepanelen op boerderijvrijdag 30 september 2016 11:18 Boeren in Fryslân kunnen de subsidie om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonne-energie, voortaan in delen aanvragen. Een motie van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân heeft daarvoor gezorgd. Tot nu toe konden agrariërs slechts een keer voor dit doel subsidie aanvragen. lees verder
Labels

Ganzenaanpak met een jaar verlengd

gansvrijdag 30 september 2016 11:15 Fryslân verlengd de winterrust van twee maanden voor ganzen met een jaar. In dat jaar wordt goed gekeken welke effecten de maatregelen hebben die het aantal ganzen terug moeten brengen. In 2017 spreken de Staten opnieuw over de aanpak. In de afgelopen twee jaar nam de schade door ganzen aan landbouwgrond toe met 5-10 procent. Ondanks intensievere verjaging en afschot. lees verder
Labels
Landbouw

CU vraagt overzicht van stilstaande windmolens

DuurzameEnergievrijdag 30 september 2016 10:57 De provincie Fryslân wil in 2050 geen energie meer gebruiken van fossiele bronnen. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in het gebruik van hernieuwbare energie: wind, zon en water. De Staten van Fryslân spraken hier woensdag over. De ChristenUnie ziet vooral hele mooie plannen, maar maakt zich zorgen over de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld als het gaat om het vergroten van het aantal duurzame dorpen. ‘Op papier zijn we er voor, maar als een dorp vervolgens komt vragen om een bestaande windmolen wat groter te mogen maken, geven Gedeputeerde Staten niet thuis. Dan wordt het wel een moeilijk verhaal’, verwacht Richard Klerks van de ChristenUnie. lees verder
Labels

Geslaagd CU ontbijt met ondernemers en Eise van der Sluis

ondernemersontbijtdinsdag 27 september 2016 13:35 Wat heeft een Friese ondernemer nodig om Europese subsidie binnen te halen? Volgens Eise van der Sluis moet hij innovatief zijn en vooral lef hebben. Van der Sluis kan het weten, want als directeur van SNN (Samenwerking Noord Nederland) beheert hij een flinke pot Europese en nationale subsidies. Dinsdag 27 september sprak hij hierover tijdens de tweede ontbijtbijeenkomst met ondernemers van de ChristenUnie in de kantine van Hooghiemstra Hardegarijp BV. lees verder
Labels

Laatste nieuws