start

Nieuws

ChristenUnie vraagt om onderzoek naar animo in Windpark Fryslân

Windpark Fryslanwoensdag 23 november 2016 16:21 Fryslân wil gaan participeren in een windpark. Een deel van haar participatie moet beschikbaar zijn voor de Friese burger. Fractievoorzitter Wiebo de Vries vraagt zich af hoeveel animo hiervoor is. ‘Het is niet vanzelfsprekend dat de burger zal participeren in het windpark. De kans is aanwezig dat er geen animo is.’ ChristenUnie diende daarom een motie in om te laten onderzoeken hoe groot de bereidwilligheid van de Friese burger is om te participeren in Windpark Fryslân. lees verder
Labels

ChristenUnie dringt aan op natuurvisie

werkbezoek Lauwersmeer 2014 3woensdag 23 november 2016 10:39 Fryslân moet snel aan de slag met een natuurvisie die helder maakt wat de Provincie vindt van bijvoorbeeld biodiversiteit, nationale landschappen en karakteristieke zaken als duisternis en stilte. Dat vindt Richard Klerks, Statenlid voor de ChristenUnie. Fryslân kiest er nu voor de natuurvisie onderdeel te laten zijn van de Omgevingsvisie. Volgens Klerks is dat onvoldoende. lees verder
Labels

CU: Fryslân komt 142 MW windenergie tekort in 2020

windmolen kleinwoensdag 16 november 2016 13:34 Het risico is groot dat Fryslân in 2020 lang niet zoveel windenergie levert als door de provincie is toegezegd. Die conclusie trekt de ChristenUnie uit het rapport ‘Krimp in geïnstalleerd windvermogen op land’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). In het rapport wordt maar liefst 85 procent van de molens op land als kwetsbaar voor sanering aangemerkt. De ChristenUnie vraagt aan het college van GS wat de gevolgen voor Fryslân zijn bij het niet halen van de doelstelling. lees verder
Labels

Hoe hoog legt Fryslan de lat voor circulaire economie?

circulaire economiedinsdag 15 november 2016 16:37 De provincie Fryslân en het Friese bedrijfsleven gaan samen vaststellen hoe hoog de lat moet liggen voor de circulaire economie en op welke manier dat moet worden gerealiseerd. Volgens Prins Carlos die dit jaar de Rede van Fryslân uitsprak, heeft Fryslân een voorsprong als het gaat om het realiseren van een circulaire economie. De ChristenUnie wil die voorsprong benutten en diende samen met PvdA en D66 een motie in tijdens de Begrotingsvergadering op 9 november waarin wordt gevraagd om een ambitienota. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. lees verder
Labels

CU vraagt om onderzoek naar elektrisch spoor in Fryslân

Elektrisch spoormaandag 31 oktober 2016 16:21 De ChristenUnie wil weten hoe het kan dat er een groot verschil bestaat tussen de kosten die Gedeputeerde Staten rekenen voor elektrisch spoor in Fryslân en die van Werkgroep Spoor in Friesland. Volgens het college moet het elektrificeren van het Friese spoor 600 miljoen euro kosten. Deze schatting verschilt fors met de schatting van Werkgroep Spoor, die ervan uitgaat dat 150 miljoen euro nodig is om al het spoor in Fryslân te elektrificeren. lees verder
Labels
Verkeer & Vervoer

Laatste nieuws