Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits September 2014

Beste lezer,

Beste lezer,

Het nieuwe politieke jaar is al weer volledig op stoom. Deze week was de eerste Statenvergadering van het laatste jaar voordat de Statenverkiezingen plaats zullen vinden (in maart 2015). In deze nieuwsflits zult u er het een en ander over lezen.

We sluiten daarmee definitief de vakantieperiode af. Een tijd waarin veel is gebeurd. We zijn tot rust gekomen. Maar ook werden we opgeschrikt door het intens verdrietige nieuws van het overlijden van Ypie Spoelstra, fractievoorzitter van de ChristenUnie Achtkarspelen. Een auto-ongeluk maakte plotsklaps een einde aan haar leven hier op aarde. En hoewel we zeker weten dat zij geborgen is bij onze Hemelse Vader is het gemis voor allen die haar lief hadden enorm. Ypie mocht op aarde 47 jaar worden.
Op 7 september haalde de Here ds. Breen thuis: geliefde vader van onze fractiemedewerkster Sipkje Messink-Breen. Dominee Breen was in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Maar ook zijn plaats is leeg en hij wordt gemist. We bidden alle nabestaanden Gods troost en nabijheid toe. 

Wij lopen in de komende maanden warm voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015. Belangrijke verkiezingen, want de Staten kiezen de Eerste Kamer. De politieke verhoudingen van de afgelopen jaren hebben geleerd hoe belangrijk die Eerste Kamer is voor steun aan belangrijke wetsvoorstellen van het Kabinet. De ChristenUnie bevindt zich daarbij in een bijzondere positie en heeft veel invloed kunnen uitoefenen en op belangrijke punten verandering aangebracht.

Wij hopen op een goed politiek jaar en vragen daarvoor om uw steun en bovenal uw gebed.

 

Economie:

Houd Justitiepersoneel in Leeuwarden

'Als een donderslag bij heldere hemel.' Zo ervoer CdK John Jorritsma het bericht dat de rechtbank in Leeuwarden voornemens is om een groot deel van het kantoorpersoneel over te plaatsen naar Groningen. Op vragen van de ChristenUnie hierover in de vergadering van Provinciale Staten op 24 september zei Jorritsma dat Fryslân alle partijen aan de afspraken zal houden. 'We concurreren niet op werkgelegenheid in het noorden', aldus Jorritsma. 'Er liggen bestuurlijke afspraken. Maar we kunnen helaas geen garanties geven.'

Lees verder

MKB kan veel betekenen voor zorg

Fryslân vergrijst, evenals de rest van Nederland. Dat zorgt voor nieuwe economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Fryslân wil daarop inzetten door het Friese Midden- en KleinBedrijf (MKB) en de zorg dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wil Fryslân bijeenkomsten organiseren om projecten op gang brengen tussen zorg en MKB. De ChristenUnie vindt dat daar nog wel een tandje bij kan en pleitte in een amendement voor een hoger ambitieniveau.

Lees verder

Samenwerking Noord-Oost Fryslân

De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de Provincie zich extra inzet om het project Agenda Netwerk Noord Oost (ANNO) tot een succes te maken. Uit een evaluatie van het adviesbureau Partners+Pröpper blijkt dat projecten vertraging oplopen ondermeer doordat geld van derden mondjesmaat wordt binnengehaald. Ook is de bestuurlijke drukte in Noordoost Fryslân niet of nauwelijks verminderd.

Lees verder

Zorg en welzijn

Wachtlijsten in Jeugdzorg

De Jeugdzorg wordt ‘schoon’ overgedragen aan de gemeenten op 1 januari 2015. Dat beloofde gedeputeerde Schokker opnieuw aan de Staten naar aanleiding van vragen van Ynze de Boer (CU) in de Statenvergadering van woensdag 24 september over oplopende wachtlijsten in de Jeugdzorg.

Lees verder

Landbouw:

Hoogste tijd voor aanpak ganzen

De Staten van Fryslân gingen woensdag akkoord met de Friese Guozzenoanpak. Hiermee moet de schade die ganzen veroorzaken op boerenland, geleidelijk omlaag gebracht worden. De ChristenUnie ging akkoord, maar niet helemaal van harte. 'We hadden een betere afspraak voor ogen die voor boeren en natuurbeheerders acceptabel was. Helaas wilden de Staten daar niet in meegaan. Maar er moet nu wel iets gebeuren', zegt fractievoorzitter Anja Haga van de ChristenUnie.

Lees verder

Hergebruik lege boerderijen

Leegstaande en verpauperde boerderijen doen afbreuk aan het landschap. De verwachting is dat door schaalvergroting in de landbouw in de toekomst meer boerderijen leeg zullen staan. Bedrijven en burgers zijn wel geïnteresseerd in de gebouwen, maar weten niet wat wel en niet mogelijk is. Daar moet verandering in komen.

Lees verder

Geld voor zonnepanelen labelen

Het budget van € 1,5 miljoen voor de uitvoering van de Rijkssubsidie ‘Zonnepanelen erop – Asbest eraf’ kan alleen gebruikt worden voor zonnestroom. De ChristenUnie pleitte woensdag voor het labelen van het budget en kreeg daarvoor steun van een meerderheid in de Staten.

Lees verder

Landbouw boycot

Morbi a enim in magna semper bibendum. Etiam scelerisque, nunce ac egestas consequat, odio nibh euismod nulla, eget auctor orci nibh vel nisi.

Lees verder

Openbaar Vervoer

Financiële steun voor Qbuzz. Kan dat?

Vervoerder Qbuzz vraagt het provinciebestuur 2 miljoen euro om zijn vloot bussen in Zuidoost-Friesland te kunnen vervangen. Dit jaar wordt een verlies van 1,5 miljoen op de concessie geleden. Minder mensen pakken de bus vanwege de vertragingen door de vele wegwerkzaamheden door Leeuwarden, zegt Qbuzz. Bovendien is de jaarlijkse indexatievergoeding vrijwel op nul gesteld terwijl de kosten voor personeel en diesel elk jaar stijgen.

Lees verder

Dagkaart OV

De ChristenUnie wil van Gedeputeerde Kramer weten wat de resultaten zijn van de proef met de zomerdagkaart in het Openbaar Vervoer in Fryslân. Op basis van de resultaten van de Zomerdagkaart heeft de gedeputeerde eerder toegezegd met de vervoerders te zullen spreken over een dagkaart voor het hele jaar. De ChristenUnie heeft daar meermalen voor gepleit. De Zomerdagkaart kon vanaf juli tot eind augustus in het Friese OV worden gebruikt.

Lees verder

Zwartrijders

De ChristenUnie wil dat de zwartrijders op lijnen van de Arriva-treinen actiever worden aangepakt. Daarvoor zou meer moeten worden gecontroleerd. Volgens de partij loont het voor reizigers om zwart te rijden, omdat er weinig wordt gecontroleerd. De partij wil daarom dat het college maatregelen neemt en stelt hier vragen over aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Meer nieuws uit de Staten:

Bezoekersplaats bij monument komt er

De lange strijd van ChristenUnie-man Ynze de Boer voor een betere bereikbaarheid van het oorlogmonument bij de N928 ter hoogte van Ypecolsgea lijkt eindelijk voorbij. Gisteravond vroeg de brede meerderheid in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân aan het college om een negatief advies van Hûs en Hiem voor de ontsluiting van het monument te negeren. Niets lijkt de aanleg van een bezoekersplaats bij het monument nu nog in de weg te staan.

Lees verder

Opslag kernafval

De ChristenUnie in Fryslân verzet zich fel tegen een mogelijk voornemen om radioactief kernafval te bergen in lege zoutkoepels in Noord-Nederland. Er worden schriftelijke vragen gesteld aan GS. Ook dient de fractie een motie in tijdens de vergadering van 24 september. Kamerlid Carla Dik-Faber stelt Kamervragen aan minister Kamp.

Lees verder

Museumwerf

De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil weten of er mogelijk sprake is van oneerlijke concurrentie door een overheidssubsidie voor de realisatie van een historische scheepswerf in Makkum. De historische werf heeft een museumfunctie, maar zal daarnaast dienst doen als reparatiewerf. Dat werk kan ook op een traditionele werf worden uitgevoerd.

Lees verder

Steun voor Bach Academie

Het is onzeker of de Nederlandse Bach Academie (NBA) in Fryslân blijft nu bekend is geworden dat zowel de Provincie Fryslân als de gemeente Leeuwarden weigeren subsidie te geven aan de verdere uitbouw van de Academie. De ChristenUnie vindt dat onbegrijpelijk, zeker met het oog op Leeuwarden Kulturele Haadsted 2018. De fractie vraagt de gedeputeerde om alle mogelijkheden te benutten om de NBA in Fryslân te houden.

Lees verder

Overig nieuws:

CU: een constructieve oppositiepartij

De ChristenUnie neemt in Den Haag een bijzondere positie in: een oppositiepartij die onderhandelt over regeringsbeleid. Volgens fractieleider Arie Slob is dit nodig om een regeringscrisis te voorkomen. 'Als we het niet doen schuiven we de problemen door, met rente.' Daarover gaat Opiniestuk in het Friesch Dagblad van 15 september 2014.

Lees verder

Fractievergadering bijwonen?

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts