Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Mei 2015

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig....

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' Het waren deze oude vertrouwde woorden die Anja Haga, Wiebo de Vries en Ynze de Boer uitspraken op 31 maart bij de installatie van de nieuwe Provinciale Staten van Fryslân. Het afleggen van de eed in de imposante Statenzaal is altijd weer een indrukwekkend moment.  43 mensen die beloven zich volop  in te zetten voor Fryslân. Mooi! Onder de geïnstalleerde Statenleden zijn meer dan 20 nieuwelingen. Ook nieuwe partijen maakten hun entree: 50 Plus en de Partij voor de Dieren.  Voor de fractie van de ChristenUnie verandert er niets. Anja blijft fractievoorzitter, Wiebo vicefractievoorzitter en Ynze het senior fractielid. Op 9 april werd Richard Klerks geïnstalleerd als commissielid, niet zijnde statenlid voor de ChristenUnie. Daarmee is het team weer compleet.

Nieuwe medewerker gezocht!

De fractie is compleet, maar op het fractiebureau is nog plaats voor een energieke en politiek bewuste medewerker. Lees alles over deze vacature voor 20 uur op onze site.

Lees verder

Blinde spoorreiziger beter informeren

Visueel gehandicapten die gebruik maken van het spoor moeten maar raden aan welke kant het perron ligt wanneer de trein stopt. Is het heel druk, dan loopt een blinde of slechtziende wel met de meute mee. Maar als het rustig is in de trein, wordt uitstappen aan de juiste kant een stuk lastiger. In het buitenland wordt daarom omgeroepen aan welke kant het perron zich bevindt. De ChristenUnie vindt dat deze informatie ook uit de luidsprekers van de treinen in Fryslân moet klinken en stelde hierover vragen aan de gedeputeerde.

Lees verder

De formatie

De ChristenUnie doet niet mee aan de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Fryslân. Het CDA formeert samen met VVD, FNP en SP een nieuwe coalitie. De ChristenUnie ziet nog wel wat wat hobbels voordat het zover is. Dat verwoordde Anja Haga in het informatiedebat dat op 7 april werd gehouden.  
De oppositie werd door formateur Geart Benedictus gevraagd input te leveren voor het coalitieakkoord dat nu wordt gemaakt. In een open brief noemde de ChristenUnie vijf punten die wat de fractie betreft niet mogen ontbreken in het akkoord.

Lees verder

Oorlogsmonument bereikbaar

De aanhouder wint, dat blijkt ook nu weer! Want na ruim twaalf jaar niet aflatende druk van ChristenUnie Statenlid Ynze de Boer is het oorlogsmonument voor omgekomen Britse vliegeniers langs de N928 bij Ypecolsga veilig bereikbaar voor voetgangers. Net voor de herdenking op 4 mei legde Jelke Jager van de Waterbouwer vorige week de laatste hand aan de nieuwe bezoekersplaats.

Lees verder

Subsidie stopt en communicatie ook

Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen krijgen daarvoor een vergoeding van de Provincie. Daar bovenop kunnen boeren subsidie krijgen voor natuurbeheer in probleemgebieden. Dat was in ieder geval zo tot 2014. Maar nadat het Rijk en de Provincie in 2013 een nieuwe overeenkomst sloten, stopte deze subsidie. De communicatie daarover van de provincie naar de boeren was minimaal. Met als gevolg dat toch nog 151 boeren te goeder trouw verzochten om de vergoeding en raar op hun neus keken toen de Provincie deze categorisch afwees. De ChristenUnie vindt dat de Provincie zorgvuldiger had moeten communiceren over het stopzetten van deze subsidie en stelde hierover vragen aan GS.  

Lees verder

Wie besluit over de nachttrein?

Een nachttrein in het weekend vanuit de Randstad naar Leeuwarden is volgens gedeputeerde Kramer te duur en komt er daarom niet. Dat staat in de antwoorden van de gedeputeerde op vragen van de ChristenUnie hierover. De ChristenUnie vraagt waarom Kramer deze beslissing zelf heeft genomen, in plaats van het voor te leggen aan de Staten zoals in Groningen en Drenthe is gebeurd.

Lees verder

Anja Haga staat voor Bonifatiustoren

De Bonifatiustoren in Dokkum zakt langzaam maar zeker scheef en drukt daarmee tegen het gewelf van de Bonifatiuskerk. Dat veroorzaakt scheuren en renovatie van de toren is hard nodig. Daarvoor is € 180.000 nodig. Een deel van het geld wordt opgehaald bij particulieren via crowdfunding. Anja Haga zet zich hiervoor in als ambassadeur. Deze week startte het crowdfunding project onder de naam: 'Ik sta voor de Bonifatiustoren!'

Lees verder

CU jongere debatteert over leenstelsel

Jantina Kooistra vertegenwoordigde donderdag 16 april de ChristenUnie tijdens de politieke markt PolitX van de gemeente Leeuwarden in theater Romein. Doel van de markt is jongeren van het MBO kennis te laten maken met politiek. Volgens Jantina is dat goed gelukt. Het ging onder meer over het sociaal leenstelstel, een onderwerp dat jongeren na aan het hart ligt.

Lees verder

Studenten aan de slag met Holwerd aan Zee

Studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en een aantal buitenlandse studenten hebben zich in groepen van drie gebogen over de inrichting van het gebied in en rondom Holwerd. Een jury beoordeelde de ontwerpen die de studenten vrijdag 17 april presenteerden. Anja Haga maakte deel uit van de jury.

Lees verder

Christenen en Cultuur

Op 27 februari werd een Kick off gehouden van de werkgroep Christenen en Cultuur in de Biokhuispoort in Leeuwarden.  Doel van de bijeenkomst is samen te brainstormen hoe Christenen betrokken kunnen zijn bij de invulling van Kulturele Haadstêd 2018. `KH2018 is een prachtige kans om als christelijke Friese mienskip, in de volle breedte, van ons te laten horen,' schrijft Anja Haga in de uitnodiging. Er kwamen bijna vijftig mensen naar de bijeenkomst en diverse ideeën passeerden de revue. Op 12 mei komt de werkgroep opnieuw bij elkaar in het Provinciehuis. U bent van harte welkom.

Lees verder

Kerkentour

GKV Dokkum

Het voelt een beetje vreemd als ik op zondagmorgen langs mijn eigen kerk fiets, bekenden groet, en doorfiets. Maar het is voor een goede zaak. In het kader van de kerkentour ben ik op weg naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Dokkum.

Lees verder

Vrije Baptisten Gemeente Drachten

Zondag 29 maart was ik in mijn thuisgemeente Vrije Baptisten Gemeente de Bethel in Drachten om daar een dienst bij te wonen over zending. En op de zendingsmarkt na de dienst mijzelf te laten informeren over al het goede werk dat zendelingen doen. Wat was het vroeg, elke keer wennen als de klok een uur vooruit gaat. 

Lees verder

Overig nieuws: Bed, bad en brood

Slob: Coalitie moet bij zinnen komen

"Want Ik had honger, en u gaf Mij te eten; Ik had dorst, en u gaf Mij te drinken; Ik was een vreemdeling, en u verleende mij onderdak." Met die woorden uit Mattheus 25 opende Arie Slob 30 april zijn bijdrage aan het debat over bed, bad, brood. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie wordt met het onthouden van basale levensvoorzieningen als bed, bad en brood een principiële grens overschreden. Lees hier de gehele bijdrage aan het debat.

Lees verder

Bestuurders CU unaniem over bed, bad, brood

Op zaterdag 25 april hebben de leden van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie unaniem een resolutie aangenomen over de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en begeleiding bij hun terugkeer. De resolutie is besproken op het bestuurderscongres van de ChristenUnie.

Lees verder

Friese gemeenten volgen met motie bed, bad, brood

In de gemeenten Smallingerland, Dongeradeel en Kollumerland c.a. heeft de gemeenteraad zich in meerderheid uitgesproken om in alle gevallen minimaal bed, bad en brood te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. De motie werd in de gemeenten door Christenunie en PvdA ingediend en kreeg voldoende steun. Wilt u ook een dergelijke motie indienen dan kunt u hier het exemplaar van Kollumerland c.a. vinden. 

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts