Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân februari 2020

Een nat voorjaar...

Hij geeft regen op de aarde, en giet water uit over de velden.
Job 5:10                                 
                                                                  

Vrienden van de ChristenUnie

Het klimaat verandert. Het is warm voor de tijd van het jaar. Echt winterweer hebben we niet gehad. We krijgen te maken met de stormen Ciara en Dennis, die gepaard gaan met hevige regenval. Hoe het soms ook stormt, toch mogen we weten dat God de schepping in stand houdt. Hij regeert. 

Tijdens de Statenvergadering van februari staat de verdeling van de toekomstige opbrengsten van Windpark Fryslân op de agenda en een financieel voorstel over de NOM. 

In deze nieuwsflits leest u meer over onze politieke activiteiten en maakt u kennis met ons nieuwe commissielid Thea Smit. 

We wensen u veel leesplezier.  

 

Uit de Staten

‘Lok op 1’ stopt niet bij de provinciegrens

Dit jaar vieren wij 75 jaar vrijheid. Wat mogen we dankbaar zijn dat wij al 75 jaar in een vrij land leven. In een prachtige provincie waar ‘lok op 1’ staat. Want zo luidt de titel van het bestuursakkoord van CDA, PvdA, VVD en FNP in Fryslân. Maar stopt ‘Lok op 1’ bij de provinciegrens?
Lees verder

Geld voor de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelings Maatschappij (NOM)

‘Wanneer wist het college dat de NOM een verlies heeft 6,5 – 8 miljoen in 2019?,’ vraagt Wiebo de Vries tijdens de Statenvergadering van 26 februari 2020. De ChristenUnie vindt dat Provinciale Staten niet tijdig zijn geïnformeerd. De provincie is mede-aandeelhouder van de NOM.
Lees verder

Verdeling van de opbrengsten van Windpark Fryslân

Het windpark is er nog niet, toch praten de Staten over hoe de toekomstige opbrengsten van Windpark Fryslân besteed kunnen worden. Provinciale Staten vergaderen 26 februari 2020 over het voorstel.
Lees verder

Ferbetterje ferkearsfeiligens St. Anne

De FNP en ChristenUnie wolle dat de gemeente en provinsje yn aksje komme om de ferkearsfeiligens yn St. Anne te ferbetterjen. St. Anne is it grutste plak fan It Bilt en hat in wichtige sintrumfunksje. Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken inoar kruse, komt der in soad ferkear troch it doarp. Dat lied ta gefaarlike situaasjes foar fytsers en fuotgongers.
Lees verder

Uit de fractie

Thea Smit als commissielid beëdigd

Thea Smit-de Vries uit Wouterswoude is woensdag 26 februari door de Commissaris van de Koning, de heer Brok, beëdigd als commissielid voor de ChristenUnie Fryslân.

Lees verder

Fractie in actie

Ledenvergadering en netwerkbijeenkomst

‘Het is goed om elkaar te ontmoeten,’ zegt Margo de Vries voorzitter Provinciaal Uniebestuur van de ChristenUnie Fryslân. In een gezellige sfeer ontmoeten leden en vertegenwoordigers van de ChristenUnie uit gemeenteraden, Staten en het Wetterskip in Fryslân elkaar in Het hof van de Koning in Heerenveen op donderdag 27 februari.

Lees verder

Werkbezoek in Workum

De provinciale weg N359 is een grote brede snelweg. De heer Elsendoorn uit Workum woont vlakbij deze weg en heeft de Statenleden benaderd. Hij ziet graag dat er aandacht komt voor de toenemende geluidsoverlast langs de N359. De fractie gaat langs om te zien en te horen waar de inwoners het over hebben.
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. De agenda kunt u vinden op onze website.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts