Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juni 2015

Een nieuwe start

Het werk in de Staten van Fryslân vangt weer aan. Niet dat we de afgelopen maand stil hebben gezeten, maar in een periode dat een nieuwe coalitie wordt gevormd staat het politieke werk wel een beetje 'on hold'. Het oude college is uitgeregeerd en wacht op wisseling van de wacht. Dat is onlangs gebeurd met de installatie van het nieuwe college en de ondertekening van het coalitieakkoord. U leest daarover meer in deze nieuwsflits. We wensen u veel leesplezier.

Coalitieakkoord is flets en mist financiële onderbouwing

Het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie van Fryslân kost veel geld en toont weinig ambitie. Er wordt de komende vier jaar ongeveer € 350 miljoen uitgegeven, terwijl aan inkomsten in ieder geval € 80 miljoen minder binnenkomt door verlaging van wegenbelasting. Komende coalities zullen daardoor veel minder geld overhouden voor investeringen dan tot nu toe het geval is. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over. 'Het is niet de bedoeling dat geld verbrast wordt,' zei fractievoorzitter Anja Haga.

Lees verder

Woningen in Grou verzakken

Alle woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou verzakken dusdanig dat er snel actie moet worden ondernomen. Twee woningen zijn al onbewoonbaar verklaard en de vrees is dat als er niets gebeurt, ook de rest spoedig zal volgen. De ChristenUnie roept de politiek op zo snel mogelijk in actie te komen. 

Lees verder

CU dringt aan op snelle actie

Daarom dient de ChristenUnie een motie in tijdens de Statenvergadering op 20 mei. Daarin staat dat zo snel mogelijk begonnen moet worden met een maatwerkplan voor de woningen aan de Noorderdwarsstraat. De motie wordt aangenomen. 

Lees verder

Houdt bureaukosten laag bij Waddenfonds

Het geld van het Waddenfonds moet gestoken worden in het versterken van de economie en de ecologie van het Waddengebied. Daarom pleitte de ChristenUnie er tijdens de Statenvergadering van 20 mei voor de bureaukosten laag te houden en maximaal 4 procent van het jaarbudget daaraan uit te geven. Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten was het hiermee eens.

Lees verder

Betere aansluiting van treinen

Elke treinreiziger maakt het wel eens mee dat een aansluitende trein vlak voor de neus wegrijdt. Geen probleem, maar als dat regelmatig gebeurt, is de lol er snel af. Reizigers uit Groningen die de aansluitende trein naar Zwolle nemen, hebben net vier minuten de tijd om over te stappen. Er hoeft maar iets tegen te zitten of reizigers lopen vertraging op. Zowel NS als Arriva willen stipt op tijd vertrekken en sluiten onverbiddelijk de deuren. Ook voor reizigers die met een vaart het perron ophollen in een poging de trein te halen. Dat moet anders, vindt de ChristenUnie.

Lees verder

Vragen CU Tweede Kamer over dure heli-vluchten en extra zorgpremie

Een vlucht met de Waddenhelicopter kost veel geld. De zorgverzekeraar wil dat mogelijk verhalen op de inwoners van Fryslân wanneer de Waddenheli's overgaan van Defensie naar de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie vindt dat onwenselijk en stelde daarom vragen hierover aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vragen van Carla Dik-Faber aan de minister vindt u hier.

De minister verzekerde de Tweede Kamer deze week dat de zorgpremie voor Friezen niet omhoog zal gaan door de dure ambulancevluchten. Er komt een beschikbaarheidsbijdrage van het Rijk voor de RAV Fryslân. Hiermee moeten de extra kosten worden gedekt. Over de hoogte van die bijdrage wordt nog gesproken. 

Stemmen voor de Eerste Kamer

Dinsdag 26 mei stemden de leden van Provinciale Staten van alle provincies voor de Eerste Kamer. Ook in Fryslân was dat het geval. Alle ChristenUnie-Statenleden in Nederland hebben op de ChristenUnie gestemd, zodat de ChristenUnie drie senatoren mag verwelkomen in de Eerste Kamer. De fractie feliciteert Roel Kuiper, Peter Ester en Mirjam Bikker van harte met hun benoeming tot senator voor de ChristenUnie en wenst hen Gods onmisbare zegen toe bij hun werk. 

Pinksterfeest Veenklooster

Het was weer een feest om met de ChristenUnie stand tijdens Tweede Pinksterdag in Veenklooster te staan. Terwijl het zangkoor op het podium mooie liederen zong, deden Anja Haga en Margreet van der Molen hun best om nieuwe leden te werven voor de ChristenUnie. Er werden mooie gesprekken gevoerd. Anja: 'We treffen er veel mensen die ons een warm hart toedragen, altijd op ons stemmen, maar nog geen geen lid zijn. Een flink aantal mensen hebben we informatie mee kunnen geven over het lidmaatschap. We hopen natuurlijk dat deze mensen zich als lid zullen aanmelden.´    

Kerkentour

Tsjerke League

Voetbalteams van verschillende kerken troffen elkaar vrijdag 29 mei in Opeinde voor een wedstrijd in de Tsjerke League. Ook de ChristenUnie Fryslân was erbij. Richard Klerks en Wiebo de Vries bemanden de stand en voerden gesprekken met bezoekers en voetballers.

Kerkentour: Gereformeerde Gemeente Drachten

Op Pinksterzondag ben ik in het kader van de kerkentour op bezoek bij de Gereformeerde Gemeente in Drachten. Aangekomen bij de Jeruzalemkerk aan De Singel word ik hartelijk ontvangen door de koster van dienst. Deze wijst me ook een plek aan achter in de kerk. Al snel raak ik in gesprek met de persoon naast me. Vanochtend een leesdienst opgetekend door ds. Hoogerland.

Lees verder

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen


De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts