Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

September 2015

Beste vrienden van de ChristenUnie

In de afgelopen maand stortte het wereldleed zich in alle hevigheid over ons uit. Beelden van mensen op de vlucht. Gezinnen die elkaar verliezen onderweg naar een veilige plaats. Dode kinderen langs de vloedlijn. Het raakt ons diep, we zijn met ontferming bewogen en het zet ons aan tot actie. Bovenal doet het ons met verlangen uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt. 
Tijdens de Statenvergadering op 23 september vroegen de Staten dan ook aan de provincie om actie te ondernemen.  De ChristenUnie nam hierin het voortouw, samen met de PvdA. Meer hierover leest u in deze Nieuwsflits.

Er stonden meer belangrijke zaken op de agenda van de Staten. Zoals de uitvoeringsagenda van het college. Fractievoorzitter Anja Haga begon haar algemene beschouwingen op de Uitvoeringsagenda  met een citaat van bisschop De Korte: Wie de Schepping schendt, schendt de Schepper. ‘Dit is de leidraad voor ons politieke handelen. We zijn verantwoordelijk voor de wereld, we zorgen voor elkaar en voor onze omgeving,’ verklaarde ze. Lees verder.

We wensen U veel leesplezier.

 

Geloof in Zorg

Provincie schiet gemeenten te hulp bij huisvesten statushouders

De provincie schiet gemeenten en woningcorporaties te hulp bij het snel realiseren van woningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Per project stelt de Provincie 100.000 euro beschikbaar. Er is in totaal ruim € 7,5 ton beschikbaar.

Lees verder

Geloof in Werk

Vragen van CU over financiële steun van Fryslân aan Qbuzz

De ChristenUnie vraagt in augustus hoe Gedeputeerde Staten willen voorkomen dat aanbieders van openbaar vervoer bij de Provincie aankloppen om financiële steun als het even wat minder gaat. In de zomer werd bekend dat gedeputeerde Kramer € 2 ton wil bijdragen voor de aanschaf van zeven luxe bussen door Qbuzz. Volgens de fractie kunnen nu ook andere partijen een beroep doen op de Provincie.

Lees verder

Snel internet komt traag op gang

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de snelheid waarmee breedband in Fryslân wordt aangelegd. Het moet snel gebeuren, zegt het college van GS. Maar tot nu toe is er geen geul gegraven en van de 60 miljoen euro die de Staten beschikbaar stelden, is nog geen cent uitgekeerd. De ChristenUnie stelde er vragen over aan gedeputeerde Poepjes tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 23 september. 
Eerder al stelde de ChristenUnie schriftelijke vragen aan de gedeputeerde naar aanleiding van een waarschuwing van de belangenorganisatie van het basisonderwijs. Zij vrezen kwaliteitsverschil in onderwijs in gebieden met snel internet en gebieden zonder breedbandinfrastructuur.    

Lees meer

CU wil duurzaam OV in Zuidoost Fryslân

De komende jaren zullen er vervuilende bussen in Zuidoost Fryslân gaan rijden als het aan Gedeputeerde Staten van Fryslân ligt. De ChristenUnie is hier teleurgesteld over en vraagt zich af of het college wel haar uiterste best heeft gedaan om duurzame bussen te laten rijden. ‘In de aanbesteding voor Openbaar Vervoer in Zuidoost Fryslân zet de provincie in op dieselbussen. Terwijl gas goedkoper en schoner is. Inschrijvers worden helemaal niet uitgedaagd om met duurzame bussen te komen. Onbegrijpelijk.’ Aldus Anja Haga, Fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie.

Lees verder

Geloof in Fryslân

Friese Staten pleiten voor zelfstandige Omrop Fryslân

De Staten van Fryslân hebben zich woensdag 23 september eenparig achter een motie geschaard waarin staatssecretaris Dekker wordt opgeroepen de onafhankelijke positie van Omrop Fryslân veilig te stellen. Daarbij beroepen de Staten zich op de unieke positie van Omrop Fryslân, die zich als enige publieke omroep bedient van de tweede rijkstaal. Ynze de Boer van de ChristenUnie diende de motie in als voorzitter van het Steatekomitee Frysk.

Lees meer

CU vraagt reactie provinciebestuur op vitaliteitsindex voor Noord Fryslân

Noord Fryslân dreigt op termijn fors aan leefbaarheid in te boeten als niet sterk wordt ingezet op bundeling van voorzieningen in goed bereikbare kernen. Dat staat in de vitaliteitsindex die drie gerenommeerde adviesbureaus onlangs hebben ontwikkeld. De ChristenUnie vraagt Gedeputeerde Staten om een reactie.

Lees verder

Kerkentour

Evangelische Gemeente Raphaël in Midsland op Terschelling

Als ik dit schrijf zit de vakantie er al weer op. Terschelling was dit jaar de bestemming. Twee weken campingleven en een mooie gelegenheid om een Gemeente te bezoeken waar je niet zomaar komt.

Lees verder

Baptistengemeenten Parkkerk Leeuwarden

Afgelopen zondagavond 27 september namen we vervroegd afscheid op een familiefeest. De reden: een van onze beste vrienden zou op deze avond gedoopt worden.

Lees verder

Fractie

 
 

 
       
 
 

Strategie bepalen

Politiek houdt soms gelijke tred met de waan van de dag. Actuele gebeurtenissen vragen om directe actie. Maar daarnaast spreken we als fractie ook doelen af waar we ons het komende politieke jaar op richten.  

 

 

Dit jaar deed de fractie dat op een zonovergoten dag in augustus in Oenkerk. We blikten vooruit waarbij we focusten op de drie thema's uit het CU-programma: Geloof in zorg, Geloof in werk en Geloof in Fryslân.

 

 

Er was ook tijd voor bezinning. Ons hoogste doel is immers te werken aan de komst van Gods Koninkrijk. Daarvoor laten we ons steeds inspireren door zijn Woord. Ook een strategiebijeenkomst begint daarmee.  

 
 
 

Even voorstellen: Hepke Deelstra

Mijn naam is Hepke Deelstra en sinds 24 augustus werk ik als fractiemedewerker bij ChristenUnie Fryslân. Ik woon tegenwoordig in Opeinde, nadat ik een tijd in Leiden heb gewoond vanwege mijn studie Geschiedenis. Naast het fractiewerk ben ik één dag in de week actief als secretaris bij ECPYouth in Amersfoort. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met voetbal, vriendin en vrienden en vind ik het heerlijk om te lezen. Verder ben ik actief met het opzetten van de Alpha-cursus in onze regio (Opeinde, Nijega en de Tike).

Ik ben erg enthousiast over mijn werk en ik hoop dat ik een goede bijdrage mag leveren voor de christelijke politiek. Ik vind het verder erg bijzonder dat ik elke dag Fries kan praten en überhaupt mag werken in de mooiste provincie van Nederland bij de partij die eerlijk, open, kritisch en christelijk-sociaal is.                 

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Anja Haga: @anjahaga
  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts