Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2015

Beste vrienden van de ChristenUnie

We zijn bijna aan het einde van het jaar en dit is de laatste Nieuwsflits van 2015. Met nieuws uit de laatste Statenvergadering, het afscheid van Anja en de installatie van Richard Klerks. 

Het was een bewogen jaar. Vol spanning, dichtbij en veraf. Haat, liefdeloosheid en geweld lijken de boventoon te voeren. In deze omstandigheden vieren wij Kerst; het feest van het Licht dat heeft overwonnen. We gaan met vertrouwen het nieuwe jaar in. Anno Domini 2016!

Nieuws uit de Staten

Staten besluiten over University Fryslân

Fryslân heeft er meer dan anderhalve eeuw op moeten wachten, maar na de sluiting van de Universiteit van Franeker in 1843 gloort er nu weer hoop voor het academisch klimaat in onze Provincie. De Staten van Fryslân stelden woendag 16 december maar liefst € 17,4 miljoen beschikbaar om de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) te ondersteunen in de oprichting van de Campus Fryslân. Daarmee is een belangrijke stap gezet in een jarenlang traject. 'Een mooi en belangrijk moment,' vindt Statenlid Ynze de Boer van de ChristenUnie.  'Dêrmei helpen wy ús provinsje wer in eintsje fieder op 'n paad.'

Lees verder

(nog) Geen hoog waterpeil in Lauwersmeer

De verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer wordt met een jaar uitgesteld. De onrust onder boeren, ondernemers en bevolking in Noordoost Fryslân is te groot. Eerst moet duidelijk zijn wat de gevolgen van de hoge waterstand kunnen zijn. De ChristenUnie is daar blij mee. 'Er zijn nog veel te veel vragen niet beantwoord. De communicatie over het plan en de risico's ervan, laten te wensen over,' zegt Richard Klerks, Statenlid voor de ChristenUnie.

Lees verder

Woningen aan Noorderdwarsstraat in Grou blijven zakken

De provincie wil best meedenken met de gemeente Leeuwarden hoe de problemen van bewoners van woningen aan de  Noorderdwarsstraat in Grou moeten worden opgelost. Dat zei gedeputeerde Klaas Kielstra woensdag 16 december op vragen van alle fractie in de Staten.  ‘Maar het initiatief daarvoor  ligt wel duidelijk bij de gemeente,’ zei de gedeputeerde. De ChristenUnie vindt dat wel wat aan de magere kant.

Lees verder

CU: Onderzoek of goedkopere FUMO meer werk krijgt

De inhuur van een  medewerker van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) kost ruim € 86 per uur. In Groningen kost dezelfde medewerker slechts zeventig euro. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat onderzoek wordt gedaan of een lagere uurprijs leidt tot meer inhuur van FUMO-medewerkers. Tot nu toe draait de FUMO met verlies en moet de Provincie jaarlijks fors bijpassen om de begroting sluitend te maken. Een motie daarvoor kreeg steun van PvdA en D66 maar haalde het helaas niet. De Staten spraken woensdag 25 november over de FUMO.

Lees verder

Fractie in actie

Komen en gaan

Voor het laatst zat ze woensdag in de bankjes van Provinciale Staten; onze Anja Haga. Op 16 december was het afscheid officieel en werd Richard Kerks beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie Fryslân. Anja is inmiddels werkzaam als wethouder voor de ChristenUnie in Arnhem.

Lees verder

Werkbezoek bij Fryslân Pop

Er lopen in Fryslân artiesten rond die de sterren van de hemel spelen, maar toch nooit doorbreken. Domweg omdat de weg naar het publiek niet gevonden wordt. Daarin wil Fryslân Pop een rol spelen. ‘We zijn de smeerolie waarmee artiesten de sprong kunnen maken,’ zegt directeur Sjouke Nauta. ‘Ze kunnen met onze ondersteuning doorgroeien.' De Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân was woensdag 2 december op werkbezoek bij Fryslân Pop.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

ChristenUnie vraagt in Tweede Kamer om ‘alles uit de kast te halen’ voor herstel spoorverbinding Groningen - Duitsland

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins wil dat alles uit de kast wordt gehaald om de spoorverbinding tussen Groningen en Duitsland snel te herstellen. Vanwege een kapotgevaren spoorbrug is deze verbinding nu buiten werking. Kamerlid Bruins verwijst in zijn schriftelijke vragen aan staatssecretaris Dijksma onder meer naar het voorstel van de Groningse Statenfractie van de ChristenUnie om een tijdelijke noodbrug te onderzoeken.

 

Lees verder

Roel Kuiper: "geef gemeenten middelen om nieuwe natuurwet te handhaven"

Op 8 december september vond er in de Eerste Kamer een debat plaats over het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Kuiper zette in zijn bijdrage een dikke streep onder de in de wet opgenomen intrinsieke waarde van de natuur: "Die betekent in de ogen van onze fractie een afwijzing van een instrumentele omgang met dieren, planten en de aarde en haar ecosystemen, en de erkenning dat alles wat leeft een eigen zin heeft, los van het gebruik dat de mens ervan kan maken."

Lees verder

ChristenUnie: 60 miljoen extra voor opvang in de regio

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind wil dat minister Ploumen 60 miljoen euro toegevoegd aan het Nederlandse noodhulpfonds ‘Dutch Relief Fund’. Deze week werd gestemd over een amendement dat Voordewind indient bij de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Uit de Najaarsnota blijkt dat uit het fonds voor exporterende bedrijven (Dutch Good Growth Fund, DGGF) 60 miljoen euro onbesteed geld over is. Voordewind stelt voor om dit direct te besteden aan humanitaire crises in de wereld en opvang van vluchtelingen in de regio

Lees verder

Contact

Oproep nieuwe bestuurder

Binnen het bestuur van de Provinciale Unie van de ChristenUnie zijn
of komen meerdere bestuurszetels vacant.

De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van de plaatselijke afdelingen voor de provincie Fryslân. Zij zorgt voor de onderlinge contacten van de afdelingen en onderhoudt het contact met de fractie in de Friese Staten en de fractie in het Wetterskip. In dat kader zorgt ze voor het opstellen van het provinciale verkiezingsprogramma en het vaststellen van de kieslijst.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij het bestuur van de Provinciale Unie? Neem dan contact op met Nico van Bruggen, politiek secretaris van het bestuur. Dit kan via een mail aan nicovanbruggen@live.com.

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is. 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts