Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2016

Het einde van het jaar is in zicht. Het was een roerig jaar, waarin oorlogen, honger en onrust de boventoon voerden. Nog vers in ons geheugen ligt de vreselijke aanslag in Berlijn, waarbij een door een duisternis gedreven mens dood en verderf zaaide. Morgen vieren we Kerstfeest. We knielen bij de kribbe neer. Omdat we geloven dat de duisternis is overwonnen. Dat liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing het winnen in deze wereld. 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn
Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn
Van het kruis naar het graf
Uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam

Kom, laten we aanbidden. 

De fractie van de ChirstenUnie Fryslan wenst U gezegende Kerstdagen toe

Wiebo, Ynze, Richard, Reitze, Sipkje, Hepke en Margreet

 

Uit de Staten

GS steken kop in het zand als het gaat om windenergie

De ChristenUnie vindt dat Gedeputeerde Staten de koppen in het zand steken als het gaat om windenergie. Er ligt een opdracht om in het jaar 2020 530,5 MW aan windenergie op te wekken op land in Fryslân. Uit een rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er een groot risico is dat Fryslân tegen die tijd 142 MW tekortkomt. De reactie van GS: Er is sprake van twee werkelijkheden. Die van de RVO en die van ons. ‘Ongelofelijk en ongehoord,’ vindt Wiebo de Vries.

Lees verder

Projecten van Tresoar komen in gevaar vanwege bezuiniging

De ChristenUnie wil € 65.000,- beschikbaar stellen voor de extra personeelskosten van Tresoar. Provinciale Staten is mede verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Tresoar. De ChristenUnie is van mening dat het getuigt van goed opdrachtgeverschap wanneer PS haar financiële bijdrage levert.

Lees verder

CU bezorgd over dalende toerismecijfers

De ChristenUnie in Fryslân maakt zich zorgen over het dalend aantal toeristen dat Fryslân voor een korte of lange vakantie bezoekt. Die daling is te zien in het laatste Trendrapport over toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De fractie vraagt Gedeputeerde Staten waardoor die daling wordt veroorzaakt.

Lees verder

CU wil weten van GS waarom de Green Deal-doelstelling niet is behaald

Friesland heeft bij lange na niet zoveel elektrische oplaadpalen neergezet als was bedoeld. Van de aanvankelijk 225 elektrische oplaadpalen zijn er slechts 113 oplaadpalen gerealiseerd. De ChristenUnie is verbaasd over dit grote verschil. De Statenfractie wil weten waarom de doelstelling niet is behaald. Statenlid Richard Klerks: ‘We zijn inmiddels een jaar verder en we hebben tot op heden geen verklaring gekregen waarom de doelstelling bij lange na niet is gehaald.’

Lees verder

Fractie in Actie

Gesprek over snel internet op 3e CU ondernemersontbijt

Elk bedrijf in Fryslân zou moeten beschikken over een snelle internetverbinding. Mobiel, via glasvezel of via de kabel. Daarover zijn de ondernemers het eens die dinsdagmorgen 13 december aanschoven aan het derde ChristenUnie ondernemersontbijt. De prijsverschillen in de abonnementen moeten snel verleden tijd zijn. Het is te gek dat een ondernemer in Leeuwarden voor € 80 klaar is, terwijl de ondernemer uit St Annaparochie voor dezelfde snelheid € 350 neer moet tellen, vinden de ondernemers. Het ondernemersontbijt vond plaats bij bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie.

Lees verder

Fractie op bezoek bij Fries Sociaal Planbureau

Hoeveel ouderen telt Fryslân in 2030 en hoeveel daarvan zijn ouder dan 75 jaar? Dat soort vragen zijn een kolfje naar de hand van Ingrid van der Vegte. Ze is directeur van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) en Stichting Partoer. Samen met data-analist Jelmer Hitzert ontving ze woensdag 30 november de Statenfractie van de ChristenUnie voor een werkbezoek.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

Veelgestelde vragen associatieverdrag Oekraïne

De ChristenUnie ontvangt momenteel veel vragen over het associatieverdrag met Oekraïne en de omgang met de uitslag van het referendum. Een onderwerp waarover de meningen binnen de ChristenUnie verschillen. Bij het referendum bleek al dat de ChristenUnie achterban erg verdeeld is over dit onderwerp (volgens Ipsos-onderzoek stemde van de kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen ChristenUnie of SGP stemde 55% voor en 45% tegen het verdrag; exactere cijfers zijn niet beschikbaar).

Lees verder

Maak ook prostitutiewebsites verantwoordelijk bij mensenhandel

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers wil dat de minister van Veiligheid en Justitie actie onderneemt tegen prostitutiewebsites die een platform bieden voor mensenhandel. Via dergelijke websites kunnen mensen hun seksuele diensten aanbieden. Deze week deed de rechter uitspraak in de Zeeuwse zedenzaak, waarbij meerdere verdachten terecht stonden voor seksueel misbruik van een minderjarige die haar diensten op die manier aanbood.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frlChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts