Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Oktober 2017

Beste vrienden van de ChristenUnie

De kop is er weer vanaf. De eerste vergadering van Provinciale Staten na de vakantie heeft plaatsgevonden. We zijn daarnaast druk geweest met van alles; een ondernemersontbijt, een werkbezoek, een ontmoeting met ChristenUnie-collega's uit Groningen en Drenthe. U leest erover in deze flits.

Het begin van het politieke seizoen wordt gemarkeerd door het fractieweekend op Vlieland. We praten over ons functioneren als team en welke focus we willen hebben dit komende jaar. Daarbij is Pslam 119: 105 ons leidmotief: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. We ervaren dat verschillend. Niet altijd geeft Gods Woord antwoorden op onze vragen. Maar het is de bron waaruit we steeds weer willen putten. Samen zoeken we naar het plan van onze Heer. Ook het komende politieke jaar.

 

Uit de Staten

Friese burgers krijgen Recht om de provincie uit te dagen

Als eerste provincie in Nederland heeft Fryslân woensdag 27 september het ‘Recht om uit te dagen’ omarmt. Friese burgers mogen vanaf nu taken van de provincie uitvoeren als ze denken het beter, efficiënter en goedkoper te kunnen doen. Wel moet uiteraard het algemeen belang ermee gediend zijn en moet het duidelijk zijn dat burgers het beter doen dan de overheid.

Lees verder

Snel werk maken van duurzamere bussen en treinen

Het is voor de ChristenUnie geen punt van discussie of je treinen en bussen zo duurzaam mogelijk moet laten rijden. ‘We moeten goed voor onze schepping zorgen,’ verklaart Wiebo de Vries. ‘We nemen die opdracht serieus. Verduurzaming is geen keus maar een opdracht.’ De ChristenUnie diende samen met een groot deel van de Friese Staten een amendement in om het busvervoer in 2025 compleet schoon (zero emissie) te maken. Ook de treinen moeten mee in de verduurzaming. ‘We willen samen de versnelling erop zetten.’

Lees verder

ChristenUnie ziet rol voor Zorgbelang om ‘stem van burger’ te vertolken

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân vindt dat de gewone burger onvoldoende gehoord wordt als het gaat om het zorgaanbod en de spreiding van zorgvoorzieningen in de provincie. De fractie denkt dat Zorgbelang Fryslân goed de stem van de inwoners kan vertegenwoordigen. Om deze taak te kunnen uitvoeren, moet deze organisatie geld van de provincie krijgen, vindt de ChristenUnie.

Lees verder

Brief aan onderhandelaars nieuw kabinet over Airport Lelystad

Statenfracties uit Gelderland, Fryslân en Overijssel doen een dringende oproep aan de onderhandelaars van de coalitie van VVD-CDA-D66 en ChristenUnie om de komende twee jaar alle energie te zetten op het versnellen van de herindeling van het luchtruim en de openingsdatum van Lelystad Airport ná herindeling in de planvorming op te nemen. Volgens de briefschrijvers heeft de korte termijn oplossing die de Staatssecretaris voor ogen heeft veel consequenties. 'Deze vliegroutes kennen op veel plekken te lage vliegroutes, gaan ten koste van stiltegebieden, parasportactiviteiten op vliegveld Teuge en dragen niet bij aan de regionale economie in de betrokken provincies,' schrijven ze.

Lees verder

Fractie in Actie

Ondernemersontbijt met Leen van Dijke op Prinsjesdag

Fryslân zou zich nog veel meer moeten inzetten om de bestaande woningen om te bouwen tot woningen met Nul-op-de-meter. Die boodschap hield oud Tweedekamer-lid Leen van Dijke de ChristenUnie ondernemers voor tijdens het ondernemersontbijt op Prinsjesdag 19 september. ‘Er ligt een enorme opgave te wachten. We kunnen het doen, maar dan moeten we wel keihard aan het werk.’ Van Dijke is voorzitter van Stroomversnelling, een netwerkorganisatie van o.a. bouwers en woningcorporaties met als doel minstens 111.000 huurwoningen in heel korte tijd om te bouwen tot woningen die evenveel energie opwekken als gebruiken.

Lees verder

CU vraagt naar resultaten Retaildeal

Het aantal winkelpanden dat leegstaat in Fryslân blijft hoog. Ondanks inspanningen van Fryslân om dat aantal omlaag te brengen. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil weten wat de inspanningen tot nu hebben opgeleverd en hoe het kan dat succes tot nu toe uitblijft.

Lees verder

Fractiestart op Vlieland

Waar gaan we ons als ChristenUnie in 2017 en 2018 voor inzetten en hoe doen we dat? Wat is onze focus en hoe is onze werkwijze? Hoe functioneren we als team en hoe kunnen we elkaar versterken? Belangrijke vragen die aan het begin van het politieke seizoen beantwoord moeten worden.

Lees verder

Werkbezoek aan Royal Smilde

Voor Royal Smilde Foods in Heerenveen is circulair werken eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Eten gooi je niet zomaar weg. Gaat er iets mis waardoor het niet meer geschikt is voor verkoop dan zijn eerst eigen werknemers aan de beurt. Daarna de voedselbank. En als het niet geschikt is voor menselijke consumptie dan kan het nog vaak worden aangewend als dierenvoedsel. ‘Gewone zuinigheid,’ zegt directeur Smilde. Royal Smilde is groot geworden in de productie van vetten en margarines. De laatste decennia is daar ook gemaksfood bij gekomen zoals salades, bakprodukten en kant-en-klaar maaltijden. De fractie van de ChristenUnie bracht op 6 september een bezoek aan dit familiebedrijf.

Lees verder

Kleine bedrijven zijn de beste innoveerders

Microbedrijven met minder dan 10 werknemers beschikken vaak over een enorme innovatiekracht. Die stelling verdedigde prof. Dr. Dries Faems tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de ChristenUnie fracties van Groningen, Fryslân en Drenthe op 5 september. Faems ontwikkelde in opdracht van SNN (Samenwerking Noord Nederland) en de Universiteit van Groningen een innovatiemonitor.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts