Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits en kerstgroet ChristenUnie Fryslân december 2017

Er is een tijd om te komen en een tijd om te gaan. Beide zaken kwamen dicht bij elkaar bij het afscheid van Ynze de Boer en het beëdigen van Reitze Douma als Statenlid voor de ChristenUnie in Fryslân. U leest erover in deze nieuwsflits. De laatste van 2017.

Het jaar van onze Heer 2017. Ook het nieuw jaar is van Hem die hemel en aarde maakte en die trouw blijft tot in alle eeuwigheid. Van zijn komst naar deze wereld zullen de komende dagen miljoenen mensen getuigen. We zingen in onze diensten het Ere zij God. Wat een feest, wat een verzoening!

We wensen u fijne Kersdagen toe en een gelukkig 2018.

 

Mooi afscheid van markant Statenlid Ynze de Boer

Afscheid nemen is niet eenvoudig. Zeker niet als het gaat om een gewaardeerde en geliefde collega. Maar soms moet het. Woensdag was zo’n moment toen de Staten van Fryslân afscheid namen van Ynze de Boer. Na twintig jaar trouwe dienst achtereenvolgend als raadslid voor de RPF, wethouder en vanaf 2007 als lid van PS voor de ChristenUnie. Bij het afscheid werd De Boer benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau. Uit naam van de Koning speldde CdK Arno Brok De Boer de versierselen op.

Lees verder

Reitze Douma nieuw Statenlid voor de ChristenUnie

Reitze Douma uit Drachten is woensdag 20 december beëdigd als lid van Provinciale Staten voor de ChristenUnie. Hij komt in de plaats van Ynze de Boer die tijdens deze vergadering afscheid nam. Reitze had tijdens deze vergadering ook direct zijn vuurdoop als Statenlid. Hij voerde het woord over openbaar vervoer en cultuur in Fryslân.

Lees verder

Wat moeten we met cultuur in Fryslân?

Welke kant moet het op met cultuur in Fryslân? Daarover spraken de Staten van Fryslân op woensdag 20 december. Het werd een roerig debat met als eindbesluit dat er samen met de culturele sector een nieuw plan wordt geschreven voor de culturele infrastructuur van Fryslân. Dat plan wordt volgend jaar aan de Staten voorgelegd.

Lees verder

Ontbijten met ondernemers bij Friesch Dagblad

Fryslân kent de unieke situatie dat het nog twee regionale dagbladen telt: de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Dat is bijzonder, zeker nu de interesse voor de papieren krant snel afneemt. Met een nieuwe hoofdredacteur aan het stuur, Hildebrand Bijleveld, wil met het Friesch Dagblad nieuwe wegen inslaan vanuit een vertrouwd uitgangspunt. De ChristenUnie was bij het Friesch Dagblad te gast voor een ChristenUnie ondernemersontbijt op 12 december.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze Douma: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts