Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

April 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de Provinciale ChristenUnie Fryslân op DV donderdagavond 20 april 2017, locatie CGKV De Voorhof in Franeker. Voorstraat 71, 8801 LB Franeker. De vergadering begint om 19:45 uur, inloop is vanaf 19:30 uur.

 Agenda

1.     Opening (19:45 uur)

 2.     Formele gedeelte:

 -       Vaststellen notulen ALV 24 november 2016

 -       Vaststellen bestuurlijk jaarverslag 2016

 -       Vastellen financieel jaarverslag 2016

           o    Nieuw lid kascommissie

 3.     Terugblik landelijke verkiezingen, met een knipoog naar de komende gemeenteraadsverkiezing

Onder leiding van Andries Bouwman kijken we terug op de landelijke verkiezingen. Welke landelijke onderwerpen waarmee de ChristenUnie zich heeft weten te onderscheiden spelen ook lokaal een rol of kunnen vertaald worden naar landelijke onderwerpen?

Ook zal Gerben Huisman, nummer 11 op de lijst voor de landelijke verkiezingen, tijdens deze avond terugkijken op de campagne die is gevoerd. Uiteraard zal hij in het bijzonder terugkijken op zijn eigen campagne voor de ChristenUnie.

Tot slot zal er ook met een knipoog stilgestaan worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

  4.     Rondvraag

  5.     Sluiting

 Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Als u niet in de gelegenheid bent deze vergadering bij te wonen, vragen wij u zich via bovenstaand e-mailadres af te melden.

Namens het Provinciaal Bestuur ChristenUnie Fryslân,

Jacob van der Wal,

Secretaris

Bijlagen

1.     Notulen ALV 24 november 2016

2.     Bestuurlijk jaarverslag 2016

3.     Financieel jaarverslag 2016

 

Oproep nieuwe bestuurders

Binnen het bestuur van de Provinciale Unie van de ChristenUnie zijn of komen meerdere bestuurszetels vacant.

De Provinciale Unie is het samenwerkingsverband van de plaatselijke afdelingen voor de provincie Fryslân. Zij zorgt voor de onderlinge contacten van de afdelingen en onderhoudt het contact met de fractie in de Friese Staten en de fractie in het Wetterskip. In dat kader zorgt ze voor het opstellen van het provinciale verkiezingsprogramma’s en het vaststellen van de kieslijsten.

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij het bestuur van de Provinciale Unie? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur. Dit kan via een mail aan secr.pu.cu.fryslan@gmail.com.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts