Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2017

Vrienden van de ChristenUnie

We gaan een bijzondere maand tegemoet! Op 20 december neemt ons senior Statenlid Ynze de Boer afscheid als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Dat zal een dag zijn die ons allemaal enigszins zwaar zal vallen. Ynze voorop. Want hoewel de tijd van gaan welbewust is gekozen; afscheid nemen is altijd 'mourir un peu'. Dat geldt zeker ook voor Ynze. Statenlid vanaf 2007. Gepokt en gemazeld in lokale en provinciale politiek. Meester in het overleggen en een politicus met een uitgebreid netwerk. Een man met een groot politiek ChristenUnie hart en een vriend van velen. We gaan hem missen in ons Statenwerk. Meer over zijn afscheid en het aantreden van zijn opvolger Reitze Douma in de volgende nieuwsflits!

In de afgelopen maand waren we druk met ondermeer de begroting, inkoop en aanbestedingsbeleid en weidevogels. We proberen in onze keuzes zo dicht mogelijk bij de uitgangspunten in de Bijbel te blijven als het gaat om rentmeesterschap en goed beheer van de schepping. Daarom focussen we steeds op meer circulariteit. Afval is geen restproduct, maar moet grondstof zijn voor nieuwe, hoogwaardige producten.

We wensen u veel leesplezier!

 

Uitnodiging

Van harte welkom! Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 8 december. Stuur een mailtje naar de ChristenUnie Fryslân via deze link

 

Uit de Staten

Meer circulaire economie in inkoop- en aanbestedingsbeleid

De ChristenUnie vindt dat Fryslân alles op alles moet zetten om de transitie te maken naar een circulaire economie.  Daarvoor zou de provincie ook circulair moeten inkopen en aanbesteden. Volgens fractievoorzitter Wiebo de Vries gaan circulair inkopen en aanbesteden een stuk verder dan de duurzame variant. 'Circulair is wel altijd duurzaam, maar andersom is dat niet het geval. In een circulaire economie is afval altijd grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten.' aldus De Vries.

Lees verder

Zorgen om afname van weidevogels

Het is maar zeer de vraag of Fryslân in 2020 nog 10.000 gruttoparen telt. Ook de andere weidevogels hebben het zwaar. Alleen in de weidevogelkerngebieden is er nog sprake van enige groei. Al met al een zorgelijk beeld, waar de ChristenUnie niet blij van wordt. In de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 29 november pleitte Richard Klerks namens de fractie voor grotere inzet, meer geld en meer onderzoek. Ook diende hij een motie in om te onderzoeken welke effecten het uitrijden van ruige mest kan hebben op de weidevogelstand.

Lees verder

Subsidieregeling Nul op de Meter is duur en weinig ambitieus

De € 250.000 euro die de provincie Fryslân beschikbaar heeft gesteld om woningen energieneutraal te maken is lang niet toereikend om iets te doen aan de realisatie van de ambitie Fryslân fossielvrij in 2050. Slecht 41 woningen kunnen met de subsidie worden aangepast. Om dat te kunnen bereiken moet een veelvoud aan woningen worden aangepakt, namelijk 8000 per jaar. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen die de ChristenUnie onlangs stelde aan Gedeputeerde Staten. Het was reden voor de ChristenUnie om het college van GS hierover aan de tand te voelen tijdens de vergadering van PS op 29 november.

Lees verder

Zorgen bij CU om opheffen tussenstop op lijn Leeuwarden-Zwolle

De intercity van NS naar Den Haag zal vanaf 10 december minder stops maken tussen Leeuwarden en Zwolle. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze verschraling van de dienstregeling. ‘Reizigers uit Grou-Irnsum, Akkrum en Wolvega moeten eerst met de stoptrein naar Heerenveen, Meppel of Zwolle en vervolgens overstappen op een intercity. Dat kost bijna een half uur extra reistijd,' zegt Ynze de Boer van de ChristenUnie. ‘Wij staan voor een goed openbaar vervoer. Een treinreis naar de Randstad kost nu al veel tijd. Dat wordt hiermee niet beter.’

Lees verder

Vragen over fouten bij Van Gansewinkel

Bij de afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten zijn een aantal zaken al een paar jaar op rij niet helemaal in orde. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie. De provincie ziet desondanks geen aanleiding om het bedrijf extra te controleren. De ChristenUnie stelde hierover schriftelijke vragen, samen met VVD en PvdA.

Lees verder

Fryslân heeft meer geld dan in de begroting staat

De provincie Fryslân heeft meer geld te besteden dan in de Begroting 2018 staat. Dat komt omdat de Provincie standaard één procent minder aan inkomsten inboekt dan op basis van het verleden kan worden verwacht. Daardoor moet er mogelijk bezuinigd worden op de uitvoer van beleid, terwijl er aan het einde van het jaar geld overblijft. De ChristenUnie is daar niet blij mee. ‘Zo wordt onnodig lucht in de begroting gebracht,' zegt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten. ‘Dat geld kunnen we gebruiken om dingen in Fryslân te realiseren.’ De ChristenUnie diende daarom tijdens de vergadering van PS op 8 november een amendement in om die korting van één procent te schrappen.

Lees verder

Fractie in actie

Werkbezoek aan kaasboerderij De Nijlander

Wie op de kaasboerderij De Nijlander van Otto Jan Bokma in Workum komt ruikt nog iets van het verleden. Niet omdat er op Ot-en-Sien wijze wordt gewerkt, bepaald niet. Misschien is het de vette geur van biologische kaas, misschien de rust op het bedrijf. In ieder geval werkt hier een boer met een visie. Toen nog iedereen dacht dat biologisch boeren iets was voor idealisten met weinig realiteitszin, nam hij de stap. Aangezet door broer Klaas. ‘Zelf had ik nog mijn twijfels,’ bekent hij eerlijk. De reguliere veestapel inruilen voor Jersey-koeien was nog wel een ding. ‘We begonnen met vijf jersey-koeien. Toen die kleine beestjes werden uitgeladen dacht ik: moeten we hiermee ons brood verdienen? Maar het heeft heel goed uitgepakt.’ De ChristenUnie fractie bracht begin november een bezoek aan de kaasboerderij.

Lees verder

Werkbezoek aan Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland

Hoe blijft een gebied leefbaar en aantrekkelijk als het aantal jongeren afneemt, vergrijzing toeslaat en voorzieningen dichtgaan? Op die complexe vraag probeert Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN) een antwoord te krijgen. Reden voor de Statenfractie van de ChristenUnie om met de organisatie in gesprek te gaan.

Lees verder

Ingezonden: Circulaire economie moet meer steun krijgen

Op 2 november dingt Circulair Fryslân mee naar de titel van beste Circulaire Regio van Nederland in de ABN AMRO Circular Economy Awards. Dat is mooi. Want een circulaire economie waarbij grondstoffen steeds weer hergebruikt worden, heeft voor de toekomst de beste papieren. Dat Fryslân tot een van die topregio’s wordt gerekend, stemt ons heel tevreden. Maar de ChristenUnie maakt zich zorgen over de rol van de provincie bij het aanjagen van de circulaire economie. Daar mag best een tandje bij, vinden wij.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts