Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Oktober 2017

Vrienden van de ChristenUnie

In Leeuwarden, de Waadhoeke en Súdwest-Fryslân gaan de inwoners op 22 november naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezing. De lokale vrijwilligers van de ChristenUnie zijn al druk bezig met de campagne. We zien mooie voorbeelden langskomen op de sociale media en hopen op goede resultaten. Ondertussen is er landelijk eindelijk een regeerakkoord. Op dit moment is het spel gaande van de poppetjes bij de verschillende posten zoeken. We zijn blij met de aandacht die de nieuwe regering heeft voor de regio. Dat hebben we de laatste jaren gemist.

In de Staten werken we toe naar de behandeling van de begroting 2018. Intern hebben we de afgelopen maand energie gestoken in het terugkijken en vooruitzien tijdens onze MidTermReview. We deden dat samen met het bestuur van de ChristenUnie Fryslân in de Graancirkel in Drachten. Daarbij hebben we ook al voorzichtig gekeken naar de invulling van de kandidatenlijst voor Provinciale Staten. Die verkiezing is pas in 2019, maar politiek talent kun je niet vroeg genoeg scouten! Dus mocht u denken: Politiek, dat is wat voor mij! Schroom niet en meldt u bij ons. Voor nu wensen we u veel leesplezier.

 

Uit de Staten

Hulpverlening mag geen last hebben van open brug

Politie, brandweer en ambulances moeten bij spoed altijd kunnen rekenen op vrij baan; ook bij bruggen. Maar dat is niet altijd het geval, zo bleek gisteren. Toen moesten twee ambulances met zwaargewonde patiënten bijna 10 minuten wachten voor een openstaande brug bij Skûlenboarch. De ChristenUnie stelde hierover vragen aan gedeputeerde Poepjes in de vergadering van Provinciale Staten op 18 oktober.

Lees verder

CU vraagt naar waarom van versobering van energie-subsidie

Particuliere huizenbezitters kunnen vanaf oktober voor het energiezuinig maken van hun woning een beroep doen op de subsidieregeling Nul op de meter van de provincie Fryslân. De regeling is echter veel soberder dan de eerste regeling in 2016. De ChristenUnie wil weten waarom gekozen is voor een versobering van de regeling.

Lees verder

CU stelt vragen over nieuwe subsidieregeling

Friese ondernemers kunnen vanaf morgen 12 oktober een subsidie aanvragen van € 50.000 voor projecten die een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De ChristenUnie is blij met alle regelingen die helpen om de economie circulair te maken. Wel wil de ChristenUnie weten welke subsidieregeling hiervoor precies wordt aangesproken en hoeveel geld er beschikbaar is vanuit de Provinciale regeling.

Lees verder

Zet spoorlijn via Drachten weer op de landelijke agenda

Toen de Staten van Fryslân in juli 2012 het plan voor een spoorlijn van Groningen via Drachten naar Heerenveen en Lelystad en masse naar de prullenbak verwezen, bleef alleen de ChristenUnie over als fervent voorstander van deze verbinding. Maar inmiddels klinken weer positieve geluiden, onder anderen van de VVD. Gelukkig, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Lees verder

Ynze de Boer van ChristenUnie verlaat de Friese Staten

Ynze de Boer uit Balk van de ChristenUnie neemt in december afscheid als lid van Provinciale Staten van Fryslân. Hij wordt opgevolgd door Reitze Douma uit Drachten. Met het afscheid komt een einde aan een lange bestuurlijke carrière van de Boer, die in 1998 begon als raadslid in het toenmalige Gaasterlân-Sleat. Hij was er achtereenvolgend ook 5 jaar wethouder.

Lees verder

Uit Den Haag

Het regeerakkoord en onze idealen

Nu er na ruim 100 dagen onderhandelen een coalitieakkoord is gesloten, wil de ChristenUnie-fractie haar achterban bijpraten over het resultaat. 

Lees verder

Zo min mogelijk overlast Lelystad Airport

Veel mensen in Overijssel, Gelderland, Zuidwest-Friesland en Flevoland zijn bezorgd dat ze overlast krijgen zodra Lelystad Airport open gaat. Zoals het nu lijkt komt er meer overlast van laagvliegende vliegtuigen dan nodig is. Bovendien is nog onduidelijk wat dit betekent voor gezondheid en milieu. Het is nodig dat het luchtruim anders wordt ingedeeld boven Oost-Nederland. Dat is al sinds 2009 bekend en het is dan ook onbegrijpelijk dat er in de tussentijd zo getreuzeld is.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts