Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

nieuwsflits juli 2017 Statenfractie ChristenUnie Fryslân

Nog even en dan is het vakantie. Reikhalzend zien we uit naar het reces. Nog een Statenmarkt, Statencommissie en vergadering van Provinciale Staten te gaan en dan is het zover. Dan kunnen we afstand nemen, reflecteren, op adem komen en voorbereiden op een nieuw politiek jaar.
Het zal u waarschijnlijk niet anders gaan. Er is een tijd om te werken en een tijd om te rusten zegt de Prediker. Voor alles is een tijd. Zo heeft onze goede God het gemaakt.
Maar voor het zover is brengen we u nog graag op de hoogte van het laatste nieuws. Er zijn veel belangrijke besluiten genomen de afgelopen tijd. Over landbouw, natuurbeleid, wegaanpassingen. Verderop in de nieuwflits ontdekt u dat zelfs een geboren en getogen Fries zich voor de goede zaak van de Groninger spraak bedient (wel even doorklikken naar het hele artikel). Kortom, we bieden u weer een veelzijdige nieuwsflits. Veel leesplezier. 

 

Uit de Staten

Dromen voor Fryslân

De Kadernota voor de Begroting van 2018 is het moment waarop de fracties belangrijke punten naar voren kunnen brengen. Voor de ChristenUnie zijn dat economie, duurzaamheid, Fryslân en de Mienskip.  Fractievoorzitter Wiebo de Vries waarschuwde voor toenemende spanning tussen wat de markt vraagt en wat scholen leveren. In het bijzonder geldt dat voor de bouw, een belangrijke sector voor Fryslân. Er staan inmiddels ruim 1700 vacatures open. ‘Er zijn ongeveer 18.000 werklozen in Fryslân. Kan dat aantal door omscholing nog verder dalen,’ vroeg De Vries zich af.

Lees verder

In gesprek over sociaal ondernemen
De ChristenUnie zal binnenkort met gedeputeerde De Rouwe in gesprek gaan over hoe sociaal ondernemerschap in Fryslân gestimuleerd kan worden. Die toezegging kreeg fractievoorzitter Wiebo de Vries tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 op woensdag 28 juni. Sociaal ondernemen is ondernemen met een maatschappelijke missie.

Lees verder

De Welle moet zwembad blijven voor iedereen

Doelgroepen die nu gebruik maken van zwembad De Welle in Drachten, moeten ook welkom zijn in het nieuwe zwembad dat de gemeente Smallingerland wil bouwen. Daarvoor pleitte de ChristenUnie woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De provincie betaalt fors mee aan de nieuwbouw. Van de totale kosten van 20 miljoen, neemt Fryslân de helft voor zijn rekening. De Welle moet met de nieuwbouw nog beter topsporters bedienen.

Lees verder

Duurzaam Fryslân kan niet zonder opslag van schone energie

Fryslân moet werk maken van de opslag van schone energie. Dat vindt Wiebo de Vries, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Staten van Fryslân. Hij wil daarvoor € 1 miljoen beschikbaar stellen in de provinciale begroting. Particulieren kunnen daarmee subsidie krijgen voor een kwart van de aanschafkosten voor batterijen voor de opslag van energie.

Lees verder

Maak een  testbaan voor Hyperloop in Fryslân

De ChristenUnie in de Friese Staten wil dat Noord-Nederland testregio wordt voor de snelle Hyperloop trein. Met de trein kunnen goederen en personen razendsnel vervoerd worden. De fractie dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 in de Friese Staten op 28 juni.

Lees verder

Met bewoners van gebied verder praten over Skieding

De opwaardering van de Skieding tussen Surhuisterveen en Drachten moet in ieder geval opleveren dat snelverkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer van elkaar gescheiden worden. Dat zei Statenlid Ynze de Boer van de ChristenUnie woensdag 21 juni tijdens de vergadering van de Staten. Hoe dat er precies uit gaat zien moet de komende tijd besproken worden met diverse partijen in het gebied. De ChristenUnie diende samen met andere partijen een amendement in om een gebiedsplan te maken. De ChristenUnie is geen voorstander van een nieuw tracé op een andere plek dan waar de weg nu ligt.

Lees verder

CU pleit voor versnelling bij circulair maken van economie

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Friese economie circulair wordt. Dat betekent dat alle afval grondstof wordt voor nieuwe producten en dat uitstoot van schadelijke stoffen verdwijnt. ‘We hebben één aarde gekregen, daar moeten we zuinig op zijn. Dat is niet altijd gebeurd en we moeten voorkomen dat onze aarde uitgeput raakt,’ hield fractievoorzitter Wiebo de Vries van de ChristenUnie de Friese Staten voor tijdens de vergadering op 21 juni.

Lees verder

Extra geld voor Culturele Hoofdstad

Een half jaar voordat het programma Kulturele Haadstêd 2018 losbarst blijkt er een fors gat in de begroting te zitten. De programmering van grote voorstellingen komt in gevaar. Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie wordt om een extra bijdrage gevraagd. Fryslân staat voor ruim € 5 miljoen aan de lat, waarvan € 3 miljoen als waarborg- en garantiefonds. ‘Eins is dat net in kar,’ zegt Ynze de Boer namens de ChristenUnie. ‘As we it net dwaan soene slaan we as provinsje in modderfiguur nei de bûtenwrâld, en it liket my ta dat we dat net wolle.’

Lees verder

Fractie in Actie

Werkbezoek aan Arriva

Arriva regelt het openbaar vervoer in Fryslân. Zowel het bus- als het treinvervoer. De provincie bepaalt aan welke eisen het (bus)vervoer moet voldoen. De Friese Statenfractie van de ChristenUnie wil weten van Arriva of de samenwerking voldoet met de provincie Fryslân. Bovendien is de fractie erg benieuwd hoe Arriva kijkt naar circulaire economie. Daarom bracht de Statenfractie een bezoek aan het hoofdkantoor van Arriva in Heerenveen. De fractie sprak met Anne Hettinga die deel uitmaakt van het uitvoerend bestuur

Lees verder

Ondernemersontbijt bij PBS-Food in Heerenveen

Soms gebeurt het dat je een bedrijf binnenstapt dat aan de buitenkant compleet eenvorming is aan de rest van het straatbeeld, maar dat bij binnenkomst zo verrassend is dat je van de ene in de andere verbazing valt. Dat overkwam ons bij PBS-food in Heerenveen. Aan opsmuk bij de ingang is geen cent te veel uitgegeven.  De kantine is functioneel, maar daarmee is het ook gezegd. Maar na de doorgang door de hygiëne sluis toont zich een prachtig bedrijf met eigen ontworpen machines die enorme hoeveelheden melkpoeder verpakken om ze vervolgens weer door te leveren aan diverse afnemers. Eigenaar is Piet Staat uit Oosterwolde. De ChristenUnie hield er op 13 juni een ondernemersontbijt.

 

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts