Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Februari 2017

Beste vrienden van de ChristenUnie

Het is bijna voorjaarsvakantie! De wind waait soms nog koud om het huis, maar hier en daar piepen de sneeuwklokjes al uit de grond. Voorbode van een nieuwe lente, een herschepping van de natuur die in de winter zo dood en grauw lijkt. We kijken er naar uit! 
In de Staten spraken we de afgelopen week ondermeer over de misstanden bij de aanleg van de Centrale As. Het blijkt dat arbeiders geen loon naar werken hebben ontvangen. De ChirstenUnie vindt dat een kwalijke zaak en is samen met PvdA en D66 in actie gekomen. U leest daarover en over andere zaken meer  in deze nieuwsflits.

We wensen u veel leesplezier.

 

Uit de Staten

Interpellatiedebat over misstanden Centrale As

IJzervlechters die werkten aan de Centrale As zijn onderbetaald constateert vakbond FNV. Gedeputeerde Sietske Poepjes moet met een oplossing komen en daarvoor concrete toezeggingen doen, zo vindt de ChristenUnie. De afwachtende houding van de provincie staat woensdag ter discussie in Provinciale Staten. De ChristenUnie wil samen met de PvdA en SP weten wanneer de loontekorten uitbetaald worden. De partijen willen verder weten of dezelfde soort misstanden zich ook voordoen bij betontimmermannen.

Lees verder

Meer werk maken van sociaal ondernemerschap
en opslag duurzame energie

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil dat de Provincie meer werk maakt van sociaal ondernemerschap en het opslaan van duurzame energie. Daarvoor wil de fractie in totaal € 6 miljoen beschikbaar stellen. Sociaal ondernemen verschilt van regulier ondernemen omdat naast financiële winst ook maatschappelijke winst wordt nagestreefd. De ChristenUnie constateert op eigen onderzoek een gebrek aan kennis bij ondernemers. Beide onderwerpen brengt de ChristenUnie in als aanvulling op de Kadernota 2018.

Lees verder

ChristenUnie pleit voor eigen onderzoek naar transitie sociaal beleid

De ChristenUnie wil dat de Provincie Fryslân gaat onderzoeken hoe de taken van de maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd na de overdracht ervan aan de Friese gemeenten. De ChristenUnie stelt dat voor in een motie tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 15 februari.

Lees verder

Presentatie Friestalige verkiezingsprogramma

Het Friestalige verkiezingsprogramma werd uitgereikt aan Statenlid Ynze de Boer door Gerben Huisman. Het Landelijke ChristenUnie-programma werd op vrijdag 3 februari in Earnewâld gepresenteerd. Dat was voorgaand aan de netwerkwerkbijeenkomst van de ChristenUnie Fryslân met bestuurders en raadsleden. Onderwerp van de bijeenkomst was Circulaire Economie.

Lees verder

Vraag om onderzoek naar toezicht
in Friese treinen van Arriva

De ChristenUnie in de Staten van Fryslân wil van Gedeputeerde Staten weten of Arriva op de Friese treintrajecten voldoende toezichthoudend personeel inzet. Onlangs stelde de Provincie Groningen Arriva in gebreke omdat er te weinig toezichthoudend personeel aanwezig zou zijn.

Lees verder

Landelijk nieuws van de ChristenUnie

ChristenUnie investeert in gezinnen, defensie en schone energie

Uit de doorrekening van CPB en PBL blijkt dat de plannen van de ChristenUnie goed zijn voor een schone wereld. “Ik kan het niet aan mijn kinderen uitleggen als we nu geen prioriteit geven aan hoe we met natuur en klimaat omgaan. Het is een duidelijke keuze voor de toekomst van onze kinderen”, aldus lijsttrekker Gert Jan Segers. 

Lees verder

ChristenUnie kiest voor innovatie: duurzame toekomst voor maakindustrie en technisch MKB

De ChristenUnie investeert in haar verkiezingsprogramma fors in onderwijs, wetenschap en innovatie. “Kennis is de enige grondstof die nooit opraakt”, aldus Eppo Bruins.

Lees verder

Eerste Kamer stemt voor financiering godsdienstonderwijs op openbare scholen

De Eerste Kamer stemde vandaag voor een initiatiefwet, waarvan ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind mede-indiener is, om godsdienstonderwijs op openbare scholen te financieren. 

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Ynze de Boer: @YdeBoer
  • Richard Klerks: @RichardKlerks

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts