Cultuur 2015

Fries Museum heeft recht op gezonde financiële basis

140531_Fries_Museum_Leeuwarden_Fr_NLwoensdag 24 februari 2016 14:00 De ChristenUnie Fryslân is bereid de jaarlijkse bijdrage voor het Fries Museum te verhogen met € 500.000 per jaar. Volgens de uitkomsten van een onderzoek dat de Provincie zelf heeft laten uitvoeren, heeft het Fries Museum 5 ton extra nodig om een landelijke uitstraling te houden en per jaar in ieder geval 100.000 bezoekers te trekken. lees verder

Werkbezoek bij Fryslân Pop

foto's uit camera margreet 095woensdag 02 december 2015 17:02 Er lopen in Fryslân artiesten rond die de sterren van de hemel spelen, maar toch nooit doorbreken. Domweg omdat de weg naar het publiek niet gevonden wordt. Daarin wil Fryslân Pop een rol spelen. ‘We zijn de smeerolie waarmee artiesten de sprong kunnen maken,’ zegt directeur Sjouke Nauta. ‘Ze kunnen met onze ondersteuning doorgroeien.' De Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân was woensdag 2 december op werkbezoek bij Fryslân Pop. lees verder

Oorlogsmonument eindelijk veilig bereikbaar

beoekersplaats Ypecolsga klaardonderdag 23 april 2015 11:52 De aanhouder wint, dat blijkt ook nu weer! Want na ruim twaalf jaar niet aflatende druk van ChristenUnie Statenlid Ynze de Boer is het oorlogsmonument voor omgekomen Britse vliegeniers langs de N928 bij Ypecolsga veilig bereikbaar voor voetgangers. Net voor de herdenking op 4 mei legde Jelke Jager van de Waterbouwer deze week de laatste hand aan de nieuwe bezoekersplaats. lees verder

CU: Meer kunstenaars in lege panden door borgstellingsfonds

kunstwoensdag 04 maart 2015 15:20 De ChristenUnie wil dat de provincie Fryslân een borgstellingsfonds opzet voor broedplaatsen van cultuur. Daarmee kunnen kunstenaars een lening krijgen bij de Triodosbank om locaties aan te kopen en projecten uit te voeren. De provincie staat garant voor de lening. In het land is al een aantal van deze broedplaatsen gerealiseerd. lees verder

Christenen en Cultuur 2018

Christenen Cultuur afbeeldingzaterdag 28 februari 2015 12:25 Op vrijdagavond 27 februari heeft in de Blokhuispoort de inspiratieavond Christenen Cultuur 2018 plaatsgevonden. Er waren bijna 50 mensen aanwezig, vanuit heel verschillende achtergronden. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de rol van christenen in het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. lees verder

Uitnodiging: christenen en cultuur 2018

kunstzaterdag 14 februari 2015 12:48 2018 is hét jaar van de kunst en cultuur in Fryslân. Dan staat heel Fryslân bol van de evenementen en activiteiten in het kader van Kulturele Haadstêd 2018. De ChristenUnie wil graag dat alle christenen in Fryslân daarbij betrokken zijn. Daarom nodigen we u van harte uit voor de kick-offbijeenkomst ‘christenen en cultuur 2018’ op 27 februari in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Hét moment om als christen mee te praten over Kulturele Haadstêd 2018. lees verder

CU pleit voor steun aan Bach Academie

muzieknootdinsdag 11 november 2014 14:50 De ChristenUnie in de Friese Staten ziet een belangrijke taak voor de Nederlandse Bach Academie (NBA) in het scouten en opleiden van jong, Fries muzikaal toptalent. Maar de Bach Academie kan deze taak alleen uitvoeren als voor de komende vijf jaar in totaal €1,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld om een organisatie op poten te zetten. De ChristenUnie hield woensdag een pleidooi om alvast een deel van het geld vrij te maken in de Begroting van 2015. De Staten van Fryslân wilden niet zover gaan, maar stemden wel in met een motie van de ChristenUnie om de NBA op korte termijn uitsluitsel te geven over de financiële steun die Fryslân wil geven. lees verder

Toch nog ruim baan voor bezoekersplaats bij oorlogsmonument langs N928

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 26 september 2014 11:45 De lange strijd van ChristenUnie-man Ynze de Boer voor een betere bereikbaarheid van het oorlogmonument bij de N928 ter hoogte van Ypecolsgea lijkt eindelijk voorbij. Gisteravond vroeg de brede meerderheid in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân aan het college om een negatief advies van Hûs en Hiem voor de ontsluiting van het monument te negeren. Niets lijkt de aanleg van een bezoekersplaats bij het monument nu nog in de weg te staan. lees verder

Fryslân moet zich inzetten voor behoud van Bach Academie

muzieknootvrijdag 01 augustus 2014 13:18 Het is onzeker of de Nederlandse Bach Academie (NBA) in Fryslân blijft nu bekend is geworden dat zowel de Provincie Fryslân als de gemeente Leeuwarden weigeren subsidie te geven aan de verdere uitbouw van de Academie. De ChristenUnie vindt dat onbegrijpelijk, zeker met het oog op Leeuwarden Kulturele Haadsted 2018. De fractie vraagt de gedeputeerde om alle mogelijkheden te benutten om de NBA in Fryslân te houden. lees verder

Beperk organisatiekosten KH 2018

Ljouwert_KH_2018woensdag 25 juni 2014 10:33 Het geld voor Leeuwarden - Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 moet worden besteed aan projecten en niet aan organisatiekosten. Dat signaal gaf de Statenfractie van de ChristenUnie af tijdens de behandeling van de Kadernota 2015. Hoewel de voorbereidingen voor KH 2018 al in volle gang zijn, is niet inzichtelijk hoeveel de organisatie ervan kost. Gedeputeerde De Vries beloofde de ChristenUnie dat deze informatie voor de behandeling van de begroting bij de Staten zal zijn. lees verder

ChristenUnie zet zich in voor monumentenstatus molen Windlust in Burum

burum 2woensdag 12 februari 2014 13:29 De ChristenUnie staat pal achter de actie om de molen Windlust in Burum opnieuw de status van monument te geven. De molen brandde in 2012 af, maar wordt geheel in oude stijl herbouwd. Zonder monumentenstatus is het heel moeilijk voldoende financiën te krijgen voor onderhoud van de molen. lees verder

Leeuwarden Kulturele Haadstêd van Europa in 2018

Ljouwert_KH_2018vrijdag 06 september 2013 17:00 YES! We hebben het gehaald. De jury heeft gesproken en de inspanningen zijn beloond. Leeuwarden wordt Kulturele Haadstêd van Europa in 2018. De Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân is hier erg blij mee. We krijgen gelegenheid om onze provincie in de komende jaren flink op de kaart te zetten. En dat mede dankzij de inzet van de enthousiaste groep culturele ondernemers die zich de laatste twee jaar geweldig heeft ingezet voor de promotie van Leeuwarden en het creëren van draagvlak bij de bevolking. lees verder

Voetpad naar oorlogsmonument langs N928 ondanks toezegging nog niet aangelegd

oarlochsmonument%20goede%20formaatwoensdag 25 juli 2012 09:15 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân wil van Gedeputeerde Staten weten waarom er nog geen voetpad is aangelegd vanaf de parkeerplaats aan de N928 tot het oorlogsmonument bij Waterloo, ter nagedachtenis aan zeven geallieerde vliegers die hier op 17 december 1942 omkwamen. GS deden de toezegging voor een voetpad in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie vorig jaar. lees verder

Nu doorzetten met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

vrijdag 23 december 2011 11:06 Labbekakkerig, armetierig, draaierij. Het regende superlatieven tijdens de discussie over het wel of niet doorgaan met de voordracht van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018. Voor en tegenstanders van de Kulturele Haadstêd zagen zich geconfronteerd met een halfslachtige motie van de coalitiepartijen CDA, FNP en PvdA waarbij slecht een derde van het ruim 2 miljoen benodigde bedrag werd vrijgegeven in afwachting van verdere acties van de gemeente Leeuwarden. De voorstanders achtten het budget te weinig, tegenstanders vonden elke cent te veel. Het zorgde voor veel rumoer in de Friese Statenzaal. lees verder

Voetpad naar oorlogsmonument aan de N354

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 11 november 2011 13:10 ChristenUnie Fryslân is ingenomen met het voorstel om een (voet)pad aan te leggen naar het oorlogsmonument dat staat langs de N354. Dit monument is momenteel alleen toegankelijk via een lange omweg door het weiland. Om de toegang te verbeteren heeft Statenlid Ynze de Boer schriftelijke vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat een parkeerstrook niet haalbaar is, maar een (voet)pad daarentegen wel. lees verder

ChristenUnie vraagt om betere bereikbaarheid oorlogsmonument langs N354

Waterlo, oorlogsmonumentvrijdag 16 september 2011 12:51 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân pleit voor de aanleg van een extra parkeerstrook bij het oorlogsmonument langs de N354 tussen Woudsend en Balk. Er zijn plannen om de Provinciale weg te verbreden en de ChristenUnie vindt dat een goed moment om de toegankelijkheid van het monument te vergroten door de bereikbaarheid ervan te verbeteren. lees verder