Economie 2014

CU op de bres voor behoud werkgelegenheid bij Justitie in Leeuwarden

hof van justitiedinsdag 23 september 2014 22:06 'Als een donderslag bij heldere hemel.' Zo ervoer CdK John Jorritsma het bericht dat de rechtbank in Leeuwarden voornemens is om een groot deel van het kantoorpersoneel over te plaatsen naar Groningen. Op vragen van de ChristenUnie hierover in de vergadering van Provinciale Staten op 24 september zei Jorritsma dat Fryslân alle partijen aan de afspraken zal houden. 'We concurreren niet op werkgelegenheid in het noorden', aldus Jorritsma. 'Er liggen bestuurlijke afspraken. Maar we kunnen helaas geen garanties geven.' lees verder

CU wil actie van Provincie voor slagen van ANNO

IMG_6016dinsdag 02 september 2014 12:43 De Statenfractie van de ChristenUnie wil dat de Provincie zich extra inzet om het project Agenda Netwerk Noord Oost (ANNO) tot een succes te maken. Uit een evaluatie van het adviesbureau Partners+Pröpper blijkt dat projecten vertraging oplopen ondermeer doordat geld van derden mondjesmaat wordt binnengehaald. Ook is de bestuurlijke drukte in Noordoost Fryslân niet of nauwelijks verminderd. De fractie stelt hierover vragen aan gedeputeerde Kramer. lees verder

CU vraagt om inzicht in omvang van schade door landbouw boycot

groentenwoensdag 13 augustus 2014 16:28 De Friese landbouw exporteert voor ongeveer € 50 miljoen per jaar naar Rusland. Gedeputeerde Staten zeggen dat in antwoord op vragen van de ChristenUnie in de Staten in Fryslân over de effecten van de boycot door Rusland van groente-, fruit- en zuivelproducten voor Friese bedrijven. lees verder

Vragen van CU over mogelijk oneerlijke concurrentie museumwerf

scheepswerfdinsdag 29 juli 2014 10:41 De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil weten of er mogelijk sprake is van oneerlijke concurrentie door een overheidssubsidie voor de realisatie van een historische scheepswerf in Makkum. De historische werf heeft een museumfunctie, maar zal daarnaast dienst doen als reparatiewerf. Dat werk kan ook op een traditionele werf worden uitgevoerd. Het Rijk, de gemeente Súdwest Fryslân en de Provincie Fryslân geven samen € 1,4 miljoen subsidie voor de historische scheepswerf in Makkum. lees verder

CU vindt bereikbaarheid en eerlijk werk belangrijke thema's in Kadernota

Rolstoel-mantelzorg-nbb_foto_715637_650x433woensdag 25 juni 2014 15:26 Beleidsarm en weinig ambitieus. Zo kwalificeerde Anja Haga de Kadernota 2015 tijdens de laatste Statenvergadering op 25 juni. Maar dat was deze keer geen kritiek. 'Het is helemaal niet de bedoeling dat Gedeputeerde Staten in het verkiezingsjaar nog met allerlei nieuwe plannen komen', zei ze. 'Wij komen zelf wel met mooie ideeën.' Om een aantrekkelijke provincie te zijn, moet Fryslân blijven investeren in eerlijk werk en in bereikbaarheid via wegen, spoor en water, vindt de ChristenUnie. 'Wij geloven dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen. Vanuit het principe de naaste liefhebben als jezelf.' lees verder

Steun van 300 miljoen voor Friese economie

Winkelstraatwoensdag 25 juni 2014 11:51 De Friese economie krijgt een impuls van € 300 miljoen. Het geld wordt voornamelijk geïnvesteerd in de sectoren agrofood, watertechnologie, recreatie & toerisme en de maakindustrie. Ook worden jongeren aan het werk geholpen en krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans. Het geld komt uit de verkoop van de NUON aandelen. lees verder

Fors budget voor noordelijke economie dankzij motie van CU in Tweede Kamer

marktwoensdag 11 juni 2014 14:35 Het Rijk is van plan 52 miljoen euro uit te trekken voor versterking van de economie in Noord- Nederland en het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid. Basis voor dit plan is een motie van Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie waarin ze het kabinet vraagt een visie te ontwikkelen voor Noord-Nederland om werkgelegenheid te behouden en de economie te versterken met bijzondere aandacht voor de industriesector. Deze motie werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. lees verder

ChristenUnie komt met Europees plan voor noorden

Peter-van-Dalen-2011-Ap-Roukemazondag 18 mei 2014 14:19 Noord-Nederland staat voor de komende jaren voor enorme uitdagingen op het gebied van vergrijzing en demografische ontwikkelingen, energietransitie, economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid. De gevolgen van de gaswinning vormen een specifieke uitdaging en belasting voor de regio en haar inwoners. In het Europese Plan voor het Noorden staan de speerpunten waarvoor ChristenUnie en SGP zich tijdens de nieuwe zittingsperiode van het Europees Parlement willen inzetten. lees verder

Opinie: Gemeenteraden moeten nu doorpakken met Fairtrade

Fairtrade-Original-kleinvrijdag 21 maart 2014 11:43 Er ligt een grote uitdaging voor de politieke partijen van de Friese gemeenteraden. Om als provincie Fryslân in 2015 het predicaat ‘Fairtrade provincie’ te krijgen moeten nog een flink aantal gemeenten de intentie uitspreken dat ze Fairtrade gemeente willen zijn en zich committeren aan de voorwaarden die daarvoor staan. Het spant erom of deze, in het Koersdocument van PS vastgelegde doelstelling, kan worden gehaald. lees verder

ChristenUnie vraagt naar resultaten aanpak leegstand kantoren

kopjesdonderdag 13 februari 2014 13:45 De Statenfractie van de ChristenUnie in Fryslân wil van Gedeputeerde Staten weten wat het convenant tot nu toe heeft opgeleverd om leegstand van kantoorpanden terug te dringen. Dit convenant werd in 2012 gesloten tussen provincie, gemeenten en marktpartijen. lees verder