Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits maart 2014

Gefeliciteerd raadsleden van de ChristenUnie!

Wat een prachtige uitslag mochten we beleven op woensdag 19 maart. In bijna alle gemeenten boekte de ChristenUnie stemmenwinst. Dank aan de Here die zegen gaf op zoveel werk. Alle collega's wensen we Gods onmisbare hulp en zegen toe. Ook in de onderhandelingen voor nieuwe college's die nu in veel gemeenten worden gevoerd.

We zullen te zijner tijd een ontmoeting arrangeren tussen de Statenfractie en de raadsfracties in Fryslân. Het is belangrijk dat we elkaar kennen en versterken waar mogelijk. Zodat het ChristenUnie geluid in de hele provincie helder klinkt!

Lees meer

Friese visserijsector verdient steun

De Provincie Fryslân moet zich actief inzetten voor het verduurzamen van de visserijsector. De ChristenUnie wil dat de Provincie daarbij ook nadrukkelijk nieuwe vormen van visserij onderzoekt. Voorbeeld zijn zeeboerderijen waarmee in Zeeland en Noord-Holland wordt geëxperimenteerd. Daarvoor pleitte fractievoorzitter Anja Haga woensdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Helaas kreeg ze onvoldoende steun. De ChristenUnie zal zich onverminderd blijven inzetten voor de visserij. Bijvoorbeeld om compensatie te vragen wanneer de IJsselmeervloot voor enkele jaren aan de ketting gaat.

Lees meer

 

 

 

Doorpakken met Fairtrade

Gedeputeerde Sietse Poepjes vraagt partijen in de Staten om via de partijlijn gemeenten te enthousiasmeren om Fairtrade gemeente te worden. Ze doet dit naar aanleiding van vragen die Ynze de Boer van de ChristenUnie stelde tijdens de vergadering van PS. Tot nu toe mogen slechts drie Friese gemeenten dat predikaat dragen. Te weinig, zeker gezien de ambitie van de Provincie Fryslân om Fairtrade te worden. Daarvoor moet de helft van de Friese gemeenten Fairtrade zijn. Ynze de Boer schreef hierover een opinieartikel.

Lees meer

Borden langs Friese wegen

Er komen verwijsborden langs de Friese wegen om bezoekers te attenderen op mooie en toeristische trekpleisters in Fryslân. Een motie die het CDA en de ChristenUnie hiervoor indienden tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 maart, werd door de gedeputeerde overgenomen. 'Fryslân is prachtig, maar veel is nog niet ontdekt', zegt Ynze de Boer. 'In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Dan willen we de mooiste plekjes van Fryslan tonen.'

Lees meer

 

 

Verklaring tegen discriminatie

Met de uitspraak van Geert Wilders op woensdag 19 maart jl. worden mensen niet meer aangesproken op hun gedrag of op hun overtuiging maar zijn mensen gereduceerd tot afkomst en kleur. Hier werd en wordt van een groep medemensen gezegd dat ze tot een categorie horen waarvan er minder moeten zijn. De ChristenUnie vindt het huiveringwekkend dat er wordt gesproken over “verminderen in aantal”.

Lees meer

Studiereis naar Noorwegen

Van 13 tot 15 maart is Anja Haga samen met zes andere Freise Statenleden, op uitnodiging van gedeputeerde Sietske Poepjes, afgereisd naar Noorwegen.
Het betreft een studiereis rondom het thema LNG. LNG staat voor Liquid Natural Gas dat onder te verdelen is in twee soorten: Bio LNG, gemaakt van groen afval en LNG, gemaakt van aardgas.

Lees meer

 

Asbest daken

De ChristenUnie is bezorgd dat de doelstelling van volledige sanering van asbestdaken van agrarische gebouwen in 2024 niet wordt gehaald. Kamerlid Carla Dik-Faber en Statenlid Anja Haga hebben hierover vragen gesteld aan de betreffende staatssecretaris en gedeputeerde.

Lees meer

Alarmbel over stikstof

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de uitbreidingsmogelijkheden van agrarische bedrijven door het stikstofbeleid. Op 7 maart berichtte De Boerderij dat provincies niet kunnen werken met het nieuwe stikstofbeleid en dat ze daarom de alarmbel luiden.

Lees meer

 

 

Jeugdparlement kiest zorg

Het Fries Jeugd Parlement wil eenzaamheid onder ouderen bestrijden. Een voorstel daarvoor werd door het FJP aangenomen. Statenlid Ynze de Boer begeleidde deze jongeren en is trots op hun resultaat.  'Ik besefte best dat zij het het moeilijkst zouden krijgen om hun voorstel er door te krijgen. Ik vind het fantastisch dat nu blijkt dat een van de twee punten die zijn aangenomen het voorstel van de fractie Welzijn en Zorg is dat de bestrijding van eenzaamheid van ouderen beoogt.' Het FJP wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door samen te werken met Stichting AanZet. Lees meer

Lees meer

Fractievergadering bijwonen?

 De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

 

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts